Διαχείριση κρίσεων και κινδύνων σε οργανισμούς: μια μελέτη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Περίληψη

Η εργασία αυτή αποτελεί συμβολή στην ανάλυση κινδύνου στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της πανδημίας Covid-19 και της συνεπακόλουθης ψηφιακής στροφής της εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται αρχικά η Ανάλυση Κινδύνου ως επιστημονικό πεδίο έρευνας και συζητείται διεξοδικά η σύνδεσή της με την μείωση των επιδόσεων των μαθητών και τις αρνητικές επιδράσεις στην ευεξία τους λόγω της τελευταίας πανδημίας. Στη συνέχεια αναλύονται οι κίνδυνοι που προέκυψαν από την ψηφιακή στροφή στην εκπαίδευση λόγω της πανδημίας, με έμφαση στο λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα». Με βάση το προαναφερθέν θεωρητικό πλαίσιο, διενεργήθηκε δημοσκοπική έρευνα σε 1010 εκπαιδευτικούς δημόσιων ελληνικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το φαινόμενο της ψηφιακής φτώχειας εμφανίστηκε και στην Ελλάδα, ενώ εκτιμήθηκε ότι η οργανωτική υποστήριξη και η συνεργασία της διοίκησης και των εκπαιδευτικών δεν ήταν πολύ καλή. Οι ελλείψεις σε αναγκαίο εξοπλισμό για εξ αποστά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This work is a contribution to the risk analysis in primary and secondary education schools in Greece in light of the Covid-19 pandemic and the consequential digital turn in education. The study presents a number of definitions for Risk Analysis and discusses its relation to education settings. It is argued that the recent pandemic had had a serious impact on student achievement worldwide. The risks arising from the digital turn in education due to the pandemic are also analysed, with an emphasis on the so-called "digital divide". Based on the aforementioned theoretical framework, a survey was conducted on 1010 teachers of Greek public schools. Digital poverty has also been appeared in Greece, and at the same time, it is argued that the organizational support and cooperation of the administration and teachers was not very good. The lack of necessary equipment for distance education, as well as the insufficient training of Greek teachers to deal with previous and future risk intensifie ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2025)
DOI
10.12681/eadd/56774
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56774
ND
56774
Εναλλακτικός τίτλος
Crisis and risk management in organizations: a study in the educational environment
Συγγραφέας
Μαντάς, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Βουδούρη Αγγελική
Γιαλαμάς Βασίλειος
Μπαραλής Γεώργιος
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία
Σαΐτη Άννα
Ράπτης Νικόλαος
Αλεξόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Ανάλυση κινδύνου; COVID-19; Ψηφιακός μετασχηματισμός; Ψηφιακό χάσμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.