Το πρότυπο της εδαφικής ανάπτυξης: η συμβατότητα της ιδιοτυποποίησης των πόρων με την αναβάθμιση της διατοπικής συνεργασίας των επιχειρήσεων (clusters)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της εδαφικής ανάπτυξης από ένα σύνολο δρώντων στο εσωτερικό μιας περιοχής της υπαίθρου, συνδέοντάς το με την ικανότητα της περιοχής αυτής να εξασφαλίσει τη λειτουργία δυναμικών μορφών συνεργασίας για την αξιοποίηση των πόρων της. Το διαγνωστικό ανέδειξε τη συμπληρωματικότητα των εννοιών των εδαφικών πόρων, των διευρυμένων συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και λοιπών δρώντων καθώς και του συντονισμού. Συνεπώς, η υιοθέτηση από μια περιοχή του προτεινόμενου τρόπου εδαφικής ανάπτυξης βασίζεται στη σύνδεση του εντοπισμού ενός πόρου και της κινητοποίησης των εμπλεκόμενων δρώντων σε όλους τους κρίκους παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας. Συμπεριλαμβάνει επίσης, τους επιπλέον δρώντες (χρήση-κτήση-διαχείριση) των χώρων (γαιότοποι, βοσκότοποι, τοπία κτλ) και πεδίων (γνώση, τεχνογνωσία κτλ) που αναδεικνύουν τους δεσμούς με τον τόπο αλλά και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να προσδώσουν ιδιοτυπία και μοναδικότητα στον πόρο, στο τελικό αγαθό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis deals with the issue of territorial development by a set of actors within a rural area. Linking the ability of this region to ensure the operation of dynamic forms of cooperation for the exploitation of its resources. The diagnostic highlighted the complementarity of the concepts of territorial resources, expanded collaborations between businesses and other actors as well as coordination. Therefore, the adoption by a region of the proposed territorial development mode is based on the connection of the identification of a resource, the mobilization of the actors involved in all the links of production, processing and marketing. It also includes the additional actors (use-acquisition-management) of the spaces (grounds, pastures, landscapes, etc.) and fields (knowledge, know-how, etc.) that highlight the links with the place but also the special quality characteristics that can give uniqueness and uniqueness in the resource, the final good or the services offered. The proposed ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56773
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56773
ND
56773
Εναλλακτικός τίτλος
A model of territorial development: the compatibility of the standardization of resources compared to the upgrading of interlocal cooperation of businesses (clusters)
Συγγραφέας
Γούλας, Απόστολος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Γούσιος Δημήτριος
Ανθοπούλου Θεοδοσία
Χριστοπούλου Όλγα
Βλόντζος Γεώργιος
Κουτσού Σταυριανή
Τσάμπρα Μαρία
Θεοδοσίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Μάρκετινγκ
Λέξεις-κλειδιά
Εδαφική ανάπτυξη; Επιχειρηματικές συστάδες (clusters); Εδαφικές επιχειρηματικές συστάδες (clusters); Διακυβέρνηση; Δημόσιες πολιτικές; Αγορά; Αγροτική οικονομία; Αγροτική ανάπτυξη; Αγροτική πολιτική; Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων; Περιφερειακή ανάπτυξη; Γεωγραφική ένδειξη; Στρατηγικές ομάδες; Τοπικά προϊόντα; Αγροτικό μάρκετινγκ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.