Κεραμική της πρώιμης οθωμανικής περιόδου από την Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η κεραμική της πρώιμης οθωμανικής περιόδου (β΄ μισό 15ου έως αρχές 17ου αιώνα) από τη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα από την ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε στο Σταθμό Βενιζέλου στο πλαίσιο κατασκευής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση μιας νέας τυπολογικής κατάταξης που βασίζεται στο μεγάλο υλικό που προήλθε από την ανασκαφή και περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες αγγείων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή. Η προσέγγιση της τυπολογίας πραγματοποιήθηκε με βάση το σχήμα των αγγείων, τα οποία διαιρέθηκαν σε επιτραπέζια, μαγειρικά, μεταφορικά και αποθηκευτικά. Επίσης, προστέθηκαν τύποι που αφορούν φωτιστικά αντικείμενα και εργαλεία κλιβάνων καθώς και μια ευρύτερη κατηγορία αγγείων καθημερινής χρήσης που ονομάστηκε «άλλα χρηστικά αγγεία». Παράλληλα, διαπιστώθηκε η τοπική παραγωγή της παρουσιαζόμενης κεραμικής με βάση τα είδη πηλού που χρησιμοποιήθηκαν και τα εργαστήρια που έχουν αναγνωριστεί στη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this doctoral thesis is the pottery of the early ottoman period (second half of the 15th to the beginning of the 17th century) from Thessaloniki, and more specifically from the excavation carried out at Venizelou Station during the construction of METRO Thessaloniki. The main objective of the study is the presentation of a new typological classification based on the large material that came from the excavation and includes all categories of vases used in everyday life. The approach to the typology was carried out based on the shape of the vases, which were divided into tableware, cooking ware, transport and storage vessels. Also, certain types were added relating to lighting objects and kiln tools as well as a broader category of everyday vessels called 'other utilitarian vessels'. At the same time, the local production of the presented ceramics was established, based on the types of clay used and the workshops identified in Thessaloniki. Within the framework of the stud ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56768
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56768
ND
56768
Εναλλακτικός τίτλος
Pottery of the early ottoman period from Thessaloniki
Συγγραφέας
Σλαμπέας, Περικλής (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πούλου Ναταλία-Φλώρα
Τάντσης Αναστάσιος
Ανδρούδης Πασχάλης
Σέμογλου Αθανάσιος
Κοτζαγεώργης Φωκίων
Βαραλής Ιωάννης
Ξανθοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κεραμική; Θεσσαλονίκη; Οθωμανική περίοδος; Τοπική παραγωγή; Εισηγμένη κεραμική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.