Ο ρόλος των σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων στον χαρακτηρισμό των χρόνιων ολικών αποφράξεων των περιφερικών αρτηριών και στην εκτίμηση της ενδαγγειακής αποκατάστασής τους

Περίληψη

Χρόνια Ολική Απόφραξη (CTO) των περιφερικών αρτηριών ορίζεται η πλήρης διακοπή της αιματικής ροής για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Ιδιαιτερότητα αυτών των αποφράξεων αποτελεί η μεγάλη συσσώρευση αθηρωματικού φορτίου το οποίο σκληραίνει και επασβεστώνεται με την πάροδο του χρόνου. Οι εν λόγω αλλοιώσεις μπορούν να εντοπιστούν τόσο στα στεφανιαία αγγεία όσο και στις περιφερικές αρτηρίες. Συχνά σχετίζονται με ανάπτυξη κλινικών συμβαμάτων όπως το θωρακικό άλγος στην πρώτη περίπτωση, καθώς και η διαλείπουσα χωλότητα και η κρίσιμη ισχαιμία που μπορεί να οδηγήσει έως και στον ακρωτηριασμό στην περίπτωση των περιφερικών αποφράξεων. Οι CTOs αποτελούν την πιο σύνθετη μορφή Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου (ΠΑΝ) οι οποίες είναι συχνά δύσκολο να αντιμετωπιστούν με τη χρήση των ενδαγγειακών τεχνικών λόγω της πυκνής και αποτιτανωμένης σύνθεσής τους που εμποδίζει την επιτυχή επαναγγείωση. Η αδυναμία λεπτομερούς απεικόνισης και χαρακτηρισμού της σύνθεσης του σώματος της απόφραξης με συμβατικές τεχν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Chronic Total Occlusions (CTOs) of peripheral arteries are defined as complete blockages of blood flow that have been present for at least three months. These occlusions are characterized by heavy plaque buildup that hardens and calcifies over time. CTOs commonly occur in coronary and peripheral arteries, leading to severe clinical manifestations such as chest pain or claudication, limb ischemia and even amputation, respectively. These lesions are complex forms of Peripheral Artery Disease (PAD) that are particularly difficult to manage due to their dense and calcified nature which may often complicate or prevent successful revascularization using standard endovascular procedures. The inability to effectively visualize and characterize the occlusion usually leads to endovascular treatment complications or failure. Imaging techniques are crucial for managing CTOs, with Computed Tomography Angiography (CTA) and Magnetic Resonance Angiography (MRA) playing key roles in treatment planning. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2025)
DOI
10.12681/eadd/56756
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56756
ND
56756
Εναλλακτικός τίτλος
The role of contemporary imaging modalities in characterizing chronic total occlusions of peripheral arteries and assessing their endovascular therapy
Συγγραφέας
Ματθαίου, Νικόλας (Πατρώνυμο: Βίκτωρ)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ακτινολογίας. Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης
Εξεταστική επιτροπή
Τσέτης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Μαρής Θωμάς
Περισυνάκης Κωνσταντίνος
Κεχαγιάς Ηλίας
Κλώντζας Μιχαήλ
Κοντοπόδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Παθήσεις περιφερειακών αγγείων
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Ραδιολογία, Πυρηνική ιατρική και Απεικονιστική
Λέξεις-κλειδιά
Χρόνια ολική απόφραξη περιφερικών αγγείων; Προγνωστικό σκορ; Πολυτομική αξονική αγγειογραφία; Αξονική τομογραφία διπλής ενέργειας; Περιφερική αρτηριοπάθεια; Ενδαγγειακή τεχνική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.