Ανάπτυξη καινοτόμου μοντέλου μεταφορών και εφοδιασμού για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων με την υποστήριξη τεχνολογιών του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη συνέργεια και τη διαλειτουργικότητα των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τα οποία συνήθως αναφέρονται ως drones, με άλλες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ανακούφισης Καταστροφών (ΔΑΚ). Ρίχνει φως στην κατακερματισμένη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών σε περιβάλλοντα καταστροφών και παρουσιάζει την AIRDROP, μια καινοτόμα ολιστική πλατφόρμα που σχεδιάστηκε, με σκοπό να αξιοποιήσει τα συλλογικά πλεονεκτήματα των drones και των διαφόρων ΤΠΕ για την ενίσχυση της ΔΑΚ. Ξεκινώντας με μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, η μελέτη αυτή εντοπίζει τα υπάρχοντα ερευνητικά κενά στη χρήση των drones και των ΤΠΕ στον υπό εξέταση τομέα, και παράλληλα θέτει τα θεμέλια για τη σύλληψη της ιδέας ανάπτυξης της πλατφόρμας AIRDROP. Μεταβαίνοντας από τη θεωρητική διερεύνηση σε εφαρμόσιμα αποτελέσματα, η έρευνα αναλύει συστηματικά τις απαιτήσεις της πλατφόρμας (requirements engineering) μέσω μιας μεθοδικής διαδικασίας π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation delves into the integration and operationalization of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), commonly referred to as drones, alongside Digital Technologies (DTs) within the realms of Humanitarian Logistics (HL) and Disaster Management (DM). It sheds light on the fragmented application of these technologies in disaster contexts and introduces AIRDROP, a novel holistic framework engineered to leverage the collective strengths of UAVs and diverse DTs to bolster humanitarian aid operations. Initiated with a systematic literature review, this study identifies existing gaps in UAV and DT utilizations, laying the foundation for AIRDROP’s conceptual development. Transitioning from theoretical exploration to actionable outcomes, the research systematically details AIRDROP's requirements through a methodical process encompassing requirement elicitation, specification, and subsequent validation. This procedure not only translates the conceptual framework into a viable design solution ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56744
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56744
ND
56744
Εναλλακτικός τίτλος
An innovative supply chain & logistics model for tackling humanitarian crises with the support of internet of things (IoT) technologies and unmanned aerial vehicles (drones)
Συγγραφέας
Αρετουλάκη, Ελένη (Πατρώνυμο: Όθων)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Πόνης Σταύρος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Παναγιώτου Νικόλαος
Μέντζας Γρηγόριος
Καρακαπιλίδης Νικόλαος
Ρεντιζέλας Αθανάσιος
Φωλίνας Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Drones; Μη επανδρωμένα αεροσκάφη; Ψηφιακές τεχνολογίες; Ανθρωπιστική εφοδιαστική; Διαχείριση καταστροφών; Διαδίκτυο των πραγμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.