Πιθανή θεραπεία για νευροεκφυλιστικές αμφιβληστροειδοπάθειες μέσω ενεργοποίησης της οδού σηματοδότησης BDNF-TrkB χρησιμοποιώντας τροποποιημένα απταμερή

Περίληψη

Εκφυλιστικές οφθαλμικές παθήσεις όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το γλαύκωμα ή η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδίτιδα αποτελούν αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να διατίθενται όλο και περισσότερες μελέτες για πιθανές θεραπείες. Ο νευροτροφικός παράγοντας BDNF είναι ένας πολλά υποσχόμενος αυξητικός παράγοντας, ο οποίος ξεδιπλώνει τα αποτελέσματά του μέσω του μεμβρανικού υποδοχέα τυροκινάσων Β (TrkB) και ο οποίος εκπληρώνει πολλές κρίσιμες λειτουργίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Η παρούσα εργασία σκοπεύει αφενός να μιμηθεί τη νευροπροστατευτική δράση του BDNF χρησιμοποιώντας ένα ήδη δημοσιευμένο απταμερές και αφετέρου να αποφύγει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Πρώτα απ 'όλα, το απταμερές δεν έδειξε βλάβη στα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς και στα εκφυτεύματα του αμφιβληστροειδούς. Σε ένα περαιτέρω βήμα, επιβεβαιώθηκαν τόσο ο χρόνος κατακράτησης όσο και η αποτελεσματικότητα δέσμευσης του απταμερούς TrkB σε κύτταρα αμφιβληστροειδούς και σε εκφυτεύματα αμφιβλησ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Degenerative eye diseases such as diabetic retinopathy, glaucoma or retinitis pigmentosa have been the subject of research in recent years, so that more and more studies are available on possible therapies. The BDNF neurotrophic factor is a promising growth factor, which unfolds its effects via the membrane receptor zrokinases B (TrkB) and which fulfills many critical functions in the central nervous system (CNS). The present work intends on the one hand to imitate the neuroprotective effect of BDNF by using an already published aptamer, and on the other hand to avoid the undesired side effects. First of all, the the aptamer showed no impairment in retinal cells and in retinal explants. In a further step, both retention time and binding efficiency of the TrkB aptamer to retinal cells and to retinal explants were confirmed. It was also demonstrated not only that the TrkB aptamer activates the BDNF signaling pathway, but also that it binds specifically. After the specificity of the TrkB ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die degenerativen Augenerkrankungen, wie die diabetische Retinopathie, das Glaukom oder die Retinitis pigmentosa sind Gegenstand der Forschung, sodass immer mehr Studien zu möglichen Therapien vorliegen. Der neurotrophe Faktor BDNF ist ein vielversprechender Wachstumsfaktor, der seine Wirkung über den Tyrosinkinaserezeptor B (TrkB) entfaltet und der viele kritische Funktionen im Zentralnervensystem (ZNS) erfüllt. Die vorliegende Arbeit beabsichtigt einerseits durch den Einsatz eines bereits publizierten Aptamers den neuroprotektiven Effekt von BDNF zu imitieren sowie andererseits die unerwünschten Nebeneffekte zu vermeiden. Zunächst erfolgte dazu Ausschließung der Bedenklichkeit des Aptamers sowohl an retinalen Zellen als auch in Retinaexplantaten. In einem weiteren Schritt wurde die Verweildauer sowie die Bindungseffizienz des TrkB-Aptamers an primären dissoziierten retinalen Zellen sowie an Retinaexplantaten bestätigt. Ebenfalls wurde nicht nur nachgewiesen, dass das TrkB-Aptamer de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56724
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56724
ND
56724
Εναλλακτικός τίτλος
Potential therapy for neurodegenerative retinopathies via activation of the BDNF-TrκB signaling pathway by an aptamer
Potentielle therapie neurodegenerativer retinopathien über die aktivierung des BDNF-TrkB-signalweges mittels modifizierten aptamers
Συγγραφέας
Λίλου, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Freien Universitat Berlin
Εξεταστική επιτροπή
Eule Corinna
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική ➨ Κτηνιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Οφθαλμολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αμφιβληστροειδής εκφύλιση; Απταμερή; Εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.