Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και έλεγχος λειτουργικότητας σύνθετων πολυμερικών υμενίων βασισμένων σε νανοδομές άνθρακα

Περίληψη

Μια αξιοσημείωτη εφαρμογή των πολυμερικών νανοσύνθετων είναι ο σχεδιασμός διαπερατών μεμβρανών σε υδρατμούς. Οι “αναπνεύσιμες” μεμβράνες είθισται να δημιουργούνται με την ενσωμάτωση μικρο/νανοπληρωτικών, όπως το CaCO3, που διακόπτουν τη συνέχεια της πολυμερικής φάσης και όταν υποβάλλονται σε μονοαξονική ή διαξονική τάνυση αυτή η διαδικασία οδηγεί στο σχηματισμό μικρο/νανοπορωδών δομών. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη της β-φάσης στο i-PP, παρουσία ενός παράγοντα πυρηνοποίησης και σε συνδυασμό με τη διεργασία του εφελκυσμού επίσης μπορεί να οδηγήσει στην παρασκευή μικροπορωδών μεμβρανών, που επιτρέπουν την διαπέραση υδρατμών. Οι 1D (CNTs) και οι 2D (GO, rGO, GNPs) νανοδομές άνθρακα σε συνδυασμό με έναν β-nucleating agent (β-ΝΑ) είναι μια πρόταση αντικατάστασης των κλασικών πληρωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία “αναπνεύσιμων” μεμβρανών. Ο βασικός στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι, η μελέτη της ιδιότητας διαπέρασης υδρατμών συνθέτων πολυμερικών υμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The PhD thesis focuses on the development of “breathable” membranes based on polyolefinic nanocomposites. "Breathable" membranes are usually produced by incorporating micro/nanofillers, such as CaCO3, which interrupt the continuity of the polymeric phase and when subjected to uniaxial or biaxial stretching this process leads to the formation of microporous structures. It has also been shown that the growth of the β-phase in isotactic polypropylene (i-PP), in the presence of a nucleating agent and in combination with the stretching process can also lead to the production of microporous films, which allow water vapor diffusion.1D (CNTs) and 2D (GO, rGO, GNPs) carbon nanostructures alone or in combination with a β-nucleating agent (β-NA) are an alternative type of fillers proposed for the development of "breathable" polypropylene membranes. "Breathable" composite polymer films can be applied either (i) as building roof membranes, which allow water vapor to permeate through and avoid moist ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/56723
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56723
ND
56723
Εναλλακτικός τίτλος
Development, characterization and monitoring of the functional behaviour of polymeric composites based on carbon based nanomaterials
Συγγραφέας
Βισβίνη, Γλυκερία (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Βογιατζής Γεώργιος
Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος
Γιαννακάς Άρης
Κροντηράς Χριστόφορος
Καραχάλιου Παναγιώτα
Καλλίτσης Ιωάννης
Ιωαννίδης Θεόφιλος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, διεπιστημονική προσέγγιση
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Νανοσύνθετα; Πολυπροπυλένιο; Παράγοντας πυρηνοποίησης (β-ΝΑ); Νανοσωλήνες άνθρακα; Οξείδιο του γραφενίου; Ανηγμένο οξείδιο του γραφενίου; Πολυστρωματικές γραφενικές δομές; Διαπερατότητα υδρατμών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.