Ταφικές πρακτικές και κοινωνικές δομές στις Κυκλάδες κατά τον 8ο και 7ο αι. π.Χ.: η περίπτωση του νεκροταφείου στη θέση Βίτζι της Πάρου

Περίληψη

Βασικός στόχος της έρευνας μου ήταν η μελέτη των ομαδικών τάφων Τ105 και Τ144 από την Παροικιά, τα γνωστά πολυάνδρια της Πάρου μέσα στο πλαίσιο των Κυκλάδων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Επιχειρείται μια συγκειμενική και διεπιστημονική ανάλυση των ταφικών πρακτικών χρησιμοποιώντας νέες θεωρητικές προσεγγίσεις από την ανθρωπολογία και κοινωνιολογία. Η παρούσα διατριβή συμβάλει τόσο στην μελέτη της ταφικής αρχαιολογίας στο Αιγαίο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου όσο και στην ανάλυση της Παριανής κεραμικής της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής περιόδου. Η μελέτη της κεραμικής από το νεκροταφείο στο Βίτζι αποτελεί την πρώτη ευρείας κλίμακας μελέτη της Παριανής κεραμικής παραγωγής από την Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδο. Μέρος ενός νεκροταφείου ανασκάφθηκε μερικώς από το 1983 ως το 2003 από την Φωτεινή Ζαφειροπούλου στο βορειοανατολικό άκρο της αρχαίας πόλης της Πάρου, στην περιοχή Βίτζι της σύγχρονης πόλης της Παροικιάς. Η λεπτομερής μελέτη των χωρικών και υλικών καταλοίπων έριξαν φως σε ζητήματα χρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The immediate goal of my work was the study of communal graves T105 and T144 from Paroikia, the well-known as Parian polyandria, within the context of the Early Iron Age Cyclades. A contextual and interdisciplinary analysis of the burial practices is attempted, using new theoretical perspectives derived from anthropology and sociology. Furthermore, the present research contributes to the study of burial customs in Ancient Greece as a whole and enriches our knowledge about both burial archaeology of the Early Iron Age Aegean and Parian pottery production during the Geometric and Archaic periods. The examination of the pottery from the Vitzi cemetery provides the first large-scale study of the Parian ceramic production of the Geometric and Early Protoarchaic periods. Part of a cemetery was partly excavated from 1983 to 2003 by Photeini Zapheiropoulou in the north-eastern boundary of the ancient city of Paros, in an area of the modern city of Paroikia, called Vitzi. The detailed analysis ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56716
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56716
ND
56716
Εναλλακτικός τίτλος
Burial practices and social structures in the Cyclades during the 8th and 7th centuries B.C.: the case of the Vitzi cemetery in Paros
Συγγραφέας
Γριμανέλης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πλάντζος Δημήτριος
Κοτσώνας Αντώνιος
Αντωνιάδης Βύρων
Papadopoulos John
Πετράκης Βασίλειος
Κεφαλίδου Ευρυδίκη
Δημάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ταφικά έθιμα; Κοινωνικές δομές; Γεωμετρική περίοδος; Αρχαϊκή περίοδος; Κυκλάδες; Πάρος; Προσωποθεσία; Εμπρόθετη δράση; Γεωμετρική κεραμεική; Αρχαϊκή κεραμεική; Πολυάνδρεια; Παιδικές ταφές; Ταφές πολεμιστών; Ταφική αρχαιολογία; Πρώιμη εποχή σιδήρου; Αιγαίο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.