Μελέτη της επίδρασης της υψηλής έναντι της χαμηλής συγκέντρωσης νατρίου στο διάλυμα αιμοκάθαρσης, στην περιπατητική κεντρική αρτηριακή πίεση και στην αρτηριακή σκληρία, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνιο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης

Περίληψη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΑΠ προκαλεί αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στον πληθυσμό των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Επιπλέον η αρτηριακή σκληρία όπως εκφράζεται με το PWV αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν μείωση του φορτίου νατρίου, ωστόσο δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη βέλτιστη συγκέντρωση νατρίου στο διάλυμα ΑΚ. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνηθεί η επίδραση των διαφορετικών συγκεντρώσεων νατρίου στο διάλυμα ΑΚ στην κεντρική και περιφερική ΣΑΠ και ΔΑΠ , καθώς επίσης στους δείκτες αρτηριακής σκληρίας και στη μεταβολή του σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια του 3ήμερου μεσοδιαλυτικού διαστήματος. ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε αυτή την προοπτική μελέτη έλαβαν μέρος ασθενείς με ΧΝΝΤΣ οι οποίοι υποβάλλονταν σε χρόνιο τρισεβδομαδιαίο πρόγραμμα ΑΚ. Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν αρχικά σε 6 συνεδρίες ΑΚ με συγκέντρωση νατρίου διαλύματος 137 meq/L, ακολούθως σε 6 συνεδρίες με συγκέντρωση νατρίου διαλύματος 139 meq/L ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

INTRODUCTION: Hypertension causes increased morbidity and mortality in the hemodialysis patient population. Furthermore, arterial stiffness as expressed by PWV is an independent predictor of cardiovascular risk. Existing guidelines recommend reducing the sodium load, however there are no clear guidelines for the optimal dialysate sodium concentration. The purpose of this PhD thesis was to investigate the effect of different dialysate sodium concentrations on central and peripheral SBP and DAP, as well as on arterial stiffness indices and on the interdialytic weight gain (IDWG) during the long interdialytic interval. METHODS: This prospective study included patients on standard thrice-weekly hemodialysis. All patients initially underwent six sessions with dialysate sodium concentration of 137 meq/L, followed consecutively by another six sessions with dialysate sodium of 139 meq/L and, finally, six sessions with dialysate sodium of 141 meq/L. At the start of the sixth hemodialysis sessio ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2026)
DOI
10.12681/eadd/56711
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56711
ND
56711
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of high versus low dialysate sodium concentration on ambulatory central arterial pressure and arterial stiffness on hemodialysis patients
Συγγραφέας
Μπρατσιάκου, Αδαμαντία (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογικός. Κέντρο Νεφρολογικό
Εξεταστική επιτροπή
Παπασωτηρίου Μάριος
Παπαχρήστου Ευάγγελος
Σαραφίδης Παντελεήμων
Γούμενος Δημήτριος
Νταβλούρος Περικλής
Παπαφακλής Μιχαήλ
Καρανάσος Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Νεφρολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρτηριακή υπέρταση; Περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης; Αρτηριακή σκληρία; Αιμοκάθαρση; Συγκέντρωση νατρίου διαλύματος αιμοκάθαρσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.