Γεωχημικές διεργασίες και ροές θρεπτικών και κύριων ιόντων σε παράκτια, πελαγικά και ακραία θαλάσσια περιβάλλοντα

Περίληψη

Στη διατριβή αυτή μελετάται η γεωχημεία νερών πόρων επιφανειακών ιζημάτων σε διαφoρετικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Οι περιοχές μελέτης περιλαμβάνουν παράκτια ιζήματα στον Κόλπο της Ελευσίνας, ιζήματα βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης, καθώς και ιζήματα από τα λασποηφαίστεια Gelendzhik, Moscow, Leipiz, Heraklion και Milano στο Olimpi Field. Μελετήθηκαν βιογεωχημικές διεργασίες πρώιμης διαγένεσης αναλύοντας δείγματα νερών πόρων για θρεπτικά, ανόργανο διαλυτό άνθρακα και το σταθερό ισότοπο του και κύρια ιόντα. Δόθηκε έμφαση στη μελέτη του κύκλου του αζώτου και του φωσφόρου, και επιπλέον στην αναγωγή των θειικών ιόντων και την αναερόβια οξείδωση του μεθανίου στην περιοχή του Olimpi Field. Η χωρική μεταβλητότητα που παρατηρείται στις συγκεντρώσεις θρεπτικών και διαλυτού ανόργανου άνθρακα στα ιζήματα βαθιάς θάλασσας αποδίδεται στη θέση του σαπροπηλού S1 και της αποδόμησης του. Στον Κόλπο της Ελευσίνας, παρατηρείται σημαντική εποχική διακύμανση στις συγκεντρώσεις θρεπτικών στα νερά πόρων στο τμήμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis investigates the pore water geochemistry of surficial sediments in diverse marine environments, including the deep sea, a coastal area, and a mud volcano field in the Eastern Mediterranean Sea. By analyzing nutrients, DIC, δ13CDIC and major ions distributions in pore water samples collected from Elefsis Bay, the Olimpi Mud Volcano Field (OMVF) on the crests of the Gelendzhik, Heraklion, Moscow, Leipzig, and Milano mud volcanoes (MVs), located south of Crete on the Mediterranean Ridge, and deep sea sediments south of Crete, distinct patterns of oxic, suboxic, and anoxic conditions in sedimentary settings are revealed. Emphasis is placed on processes that affect nitrogen and phosphorous distribution, sulfate reduction, and anaerobic oxidation of methane, the latter at the OMVF. The spatial variability observed in nutrient and dissolved inorganic carbon pore water concentrations in the deep sea sediments is likely attributed to the S1 sapropel burn down. In Elefsis Bay, signif ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/56693
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56693
ND
56693
Εναλλακτικός τίτλος
Biogeochemical processes and fluxes of nutrients and ions, at coastal, pelagic and extreme marine environments
Συγγραφέας
Ρουσελάκη, Ελένη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης Χημείας και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δασενάκης Εμμανουήλ
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης
Παυλίδου Αλεξάνδρα
Μπακέας Ευάγγελος
Πούλος Σεραφείμ
Καραβόλτσος Σωτήριος
Καρδιτσά Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Ωκεανογραφία
Λέξεις-κλειδιά
Νερά πόρων; Διαγένεση; Κόλπος Ελευσίνας; Ιζήματα βαθιάς θάλασσας,; Λασποηφαίστεια; Άζωτο; Φώσφορος; Αναγωγή θειικών; Αναερόβια οξείδωση μεθανίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.