Συγκριτική μελέτη των φρασεολογικών μονάδων που εμπεριέχουν τα ρήματα κίνησης πηγαίνω και έρχομαι στην ισπανική και την ελληνική γλώσσα

Περίληψη

Στον τομέα της φρασεολογίας ο όρος φρασεολογική μονάδα συμπεριλαμβάνει τόσο τις φράσεις και λεξιλογικές συνάψεις όσο και τις παροιμίες. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των παροιμιών και πιο συγκεκριμένα των παροιμιολογικών μονάδων, όπως επιλέξαμε να τις ονομάσουμε κατ’αντιστοιχία του όρου φρασεολογική μονάδα. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αντιπαραβολική μελέτη και ανάλυση των παροιμιολογικών μονάδων που περιέχουν τα ρήματα κίνησης ir και venir της ισπανικής γλώσσας και πηγαίνω και έρχομαι της ελληνικής αντίστοιχα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός παροιμιολογικών αντιστοιχιών ανάμεσα στις δύο γλώσσες, καθώς και η πρόταση παροιμιολογικών αντιστοιχιών, όπου δεν κατέστη δυνατή η εύρεσή τους κατά την αποδελτίωση. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δυο κύρια μέρη: ένα θεωρητικό, στο οποίο παρουσιάζονται η φρασεολογία και η παροιμιολογία ως επιστημονικοί κλάδοι και ένα πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων και τη μεθοδολογία που ακολουθήσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the field of phraseology the term phraseological unit includes locutions and collocations as well as paremias. This work aims at studying paremias and to be more exact it focuses mainly on paremiological units - a term given according to the term phraseological unit. This work focuses on studying and analyzing the paremiological units that contain the spanish motion verbs ir and venir and the greek motion verbs go and come, respectively. The present thesis aims at identifying paremiological correspondences between the two languages, as well as offering paremiological correspondences in those cases where it was not possible to find any, via research in general and phraseological dictionaries. The present work is structured in two main parts: a) the theoretical part, where the scientific branches of phraseology and paremiology are presented and b) the practical part, which includes the collection of data, the methodology used, the presentation, the analysis of paremiological units, as ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

En el ámbito de la fraseología el término unidad fraseológica incluye tanto las locuciones y colocaciones como también las paremias. El presente trabajo se centra en el estudio de las paremias y más concretamente de las unidades paremiológicas, como hemos optado por denominarlas en correspondencia con el término unidad fraseológica. El objeto de este trabajo es el estudio y análisis contrastivo de las unidades paremiológicas que contienen los verbos de movimiento ir y venir del español y πηγαίνω y έρχομαι del griego moderno respectivamente. El objetivo del presente estudio es detectar correspondencias paremiológicas entre las dos lenguas, así como proponer correspondencias paremiológicas cuando no se pudieron detectar. El presente trabajo se estructura en dos partes principales: una teórica, en la que se presenta la fraseología y la paremiología como disciplinas científicas, y una práctica, que incluye la recogida de datos y la metodología que seguimos, la presentación y análisis de un ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56688
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56688
ND
56688
Εναλλακτικός τίτλος
Contrastive study of phraseological units containing the motion verbs go and come in spanish and modern greek
Estudio contrastivo de las unidades fraseológicas que contienen los verbos de movimiento ir y venir del español y del griego moderno
Συγγραφέας
Παπαϊωάννου, Μιχαλία (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξοπούλου Αγγελική
Παπαγεωργίου Ανθή
Χρύσου Μάριος
Lugo-Mirón Susana
Παρασκευά Ειρήνη
Γούτσος Διονύσιος
Τσακνάκη Ολυμπία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Φρασεολογία; Παροιμιολογία; Ισπανική γλώσσα; Ελληνική γλώσσα; Ρήματα κίνησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.