Προσδιορισμός επιλεγμένων εξαρτησιογόνων και νέων ψυχοδραστικών ουσιών (new psychoactive substances, NPS) σε βιολογικά υλικά με τη χρήση υγρής χρωματογραφίας συζευγμένης με διαδοχική φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS) και διερεύνηση μοριακής δομής με φασματοσκοπικές μεθόδους: εφαρμογή σε νεκροτομικό υλικό και κλινικά περιστατικά

Περίληψη

Στη σύγχρονη εποχή, η διαθεσιμότητα χιλιάδων ουσιών, για εκούσια ή ακούσια χρήση ή κατάχρηση, μέσω διαφόρων οδών λήψης, με δυνητικά τοξικές ή θανατηφόρες επιδράσεις είναι υψηλή. Η απόλυτη τεκμηρίωση της επίδρασης μιας τοξικής ουσίας στον οργανισμό γίνεται με τη διενέργεια της τοξικολογικής εξέτασης. Η δυναμική φύση των διαθέσιμων ουσιών για κατάχρηση καθιστά αναγκαία και σημαντική την ανάπτυξη νέων και ευαίσθητων αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού εξαρτησιογόνων ουσιών και φαρμάκων, σε βιολογικά υλικά που προέρχονται, σε κλινικά δείγματα ή νεκροτομικό βιολογικό υλικό. Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός επιλεγμένων εξαρτησιογόνων και νέων ψυχοδραστικών ουσιών (New Psychoactive Substances, NPS) σε βιολογικά υλικά με την χρήση υγρής χρωματογραφίας συζευγμένης με διαδοχική φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS). Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε μια ταχεία, ευαίσθητη, ακριβής και εκλεκτική, νέα αναλυτική μέθοδος για τον προσδιορισμό επιλεγμένων εξαρτησιογόνων, νέων ψυχοδρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Forensic toxicology, a crucial discipline in criminal investigations, has undergone significant advancements in recent years. The scope of forensic toxicology services has currently become technically and intellectually demanding. The dynamic and evolving nature of substances available for abuse makes it necessary to develop new and sensitive analytical methods for identifying addictive substances and drugs of abuse in biological fluids derived from either clinical or postmortem samples. Herein, a fully validated method based on liquid-liquid extraction (LLE) in human whole blood through liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS/MS) is described. The proposed method simultaneously detects substances belonging to 10 different classes, including drugs of abuse, prescription and over-the-counter drugs commonly involved in poisoning and medical malpractice cases in our territory, as well as certain new psychoactive substances (NPS) and toxic substances potentially associa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56676
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56676
ND
56676
Εναλλακτικός τίτλος
Identification of selected addictive drugs and new psychoactive substances (NPS) in biological samples using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS/MS), and investigation of their molecular structure by spectroscopic methods: application to postmortem samples and clinical cases
Συγγραφέας
Φλώρου, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπούμπα Βασιλική
Μπαϊρακτάρη Ελένη
Σακκάς Βασίλειος
Κουρκουμέλης Νικόλαος
Ορφανίδης Αμβρόσιος
Φραγκούλη Κλειώ-Ευαγγελία
Μπαρμπούτη Αλεξάνδρα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Τοξικολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εξαρτησιογόνες ουσίες; Νέα συνθετικά ναρκωτικά; Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC); Φασματοσκοπικές μέθοδοι; Μαγνητικός πυρηνικός συντονισμός ( NMR); Κλινικά περιστατικά; Νεκροτομικό υλικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.