Απόσπαση και σταθεροποίηση κβαντικών καταστάσεων πολλών σωματιδίων

Περίληψη

Oι «γράφοι» είναι κβαντικές καταστάσεις υψηλής σύμπλεξης που αποτελούν κρίσιμους πόρους στον κβαντική υπολογιστική μέσω μετρήσεων και στις κβαντικές επικοινωνίες. Παρά τη σημασία των φωτονικών γράφων και των λεγόμενων “cluster” καταστάσεων για τις κβαντικές τεχνολογίες, η παραγωγή τους παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και αποτελεί αντικείμενο τρέχουσας έρευνας. Σε αυτή τη διατριβή, προτείνουμε δύο πρωτόκολλα συγκέντρωσης σύμπλεξης όπου αποσπούμε «γράφους» από ατελείς καταστάσεις γραφήματος που ονομάζονται σταθμισμένες καταστάσεις «γράφοι». Στο πρώτο πρωτόκολλο, αρχικοποιούμε μια σταθμισμένη κατάσταση μιας διάστασης και μετρώντας τον ζυγό αριθμό των κβαντικών bits μπορούμε να εξαγάγουμε τις λεγόμενες “GHZ” καταστάσεις. Μελετούμε επίσης, πώς τα σφάλματα ενός κβαντικού bit επηρεάζουν το πρωτόκολλο και εάν η απόσπαση είναι επαρκής, παρουσία αυτού του τύπου σφάλματος. Στο δεύτερο πρωτόκολλο, γενικεύουμε το πρώτο μας αποτέλεσμα και δείχνουμε ότι μπορούμε να αποσπάσουμε πιο γενικές καταστάσει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

“Graph” states are highly entangled quantum states that are crucial resources in measurement - based quantum computing and quantum communications. Despite the importance of photonic graph and cluster states for quantum technologies, their generation presents considerable difficulties and it is a matter of current research. In this dissertation, we propose two entanglement concentration protocols where we extract graph states from noisy graph states called weighted graph states. In the first protocol, we initialize an 1D weighted graph state and by measuring the even number of qubits we are able to extract GHZ states. We also study how single-qubit errors affect the protocol and if the extraction is sufficient in the presence of this type of error. In the second protocol, we generalize our first result and show that we can extract more general states. In particular, we apply an edge extraction for every edge of the graph state by replacing it with a weighted graph state and measuring th ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2025)
DOI
10.12681/eadd/56664
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56664
ND
56664
Εναλλακτικός τίτλος
Extraction and stabilization of quantum many-body states
Συγγραφέας
Φραντζεσκάκης, Ραφαήλ (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργακίλας Αλέξανδρος
Οικονόμου Σοφία
Κομίνης Ιωάννης
Τσιρώνης Γεώργιος
Νιάρχος Βασίλειος
Petrosyan David
Νικολόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Κβαντική επιστήμη και τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γράφοι; Διακριτοί χρονοκρύσταλλοι; Συγκέντρωση σύμπλεξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.