Γεωμετρικές ανισότητες και πρόοδος στο πρόγραμμα Ribe

Περίληψη

Στο Κεφάλαιο 1 δείχνουμε πως υπάρχουν μετρικοί χώροι που δεν εμφυτεύονται coarsely σε χώρους Alexandrov αρνητικής καμπυλότητας, απαντώντας έτσι μια ερώτηση του Gromov (1993). Στο Κεφάλαιο 2 εισάγουμε μια μετρική αναλλοίωτη που λέγεται diamond κυρτότητα και δείχνουμε πως ένας χώρος Banach X έχει diamond κυρτότητα q αν και μόνο αν ο X επιδέχεται μια q-ομοιόμορφα κυρτή νόρμα. Επιπλέον μελετάμε την σχέση της diamond κυρτότητας με άλλες μετρικές αναλλοίωτες, όπως η Markov κυρτότητα και το μετρικό cotype. Στο Κεφάλαιο 3 χρησιμοποιούμε μετρικές αναλλοίωτες που ορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ribe για να συνάγουμε αποτελέσματα μη-εμφυτευσιμότητας για υποσύνολα χώρων L_p. Στο Κεφάλαιο 4 δείχνουμε πως η εξάρτηση στην διάσταση στην ανισότητα του Pisier για υπερανακλαστικούς χώρους X είναι $O\big((\log n)^{\alpha(X)}\big)$ για κάποιο $\alpha(X)\in[0,1)$, παρουσιάζοντας έτσι την πρώτη βελτίωση της λογαριθμικής εκτίμησης του Pisier (1986) για αυτή την κλάση χώρων. Στο Κεφάλαιο 5 μελετάμε συστ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In Chapter 1 we show that not every metric space embeds coarsely into an Alexandrov space of nonpositive curvature, thus answering a question of Gromov (1993). In Chapter 2 we introduce a metric invariant called diamond convexity and show that a Banach space X has diamond convexity q if and only if $X$ admits an equivalent q-uniformly convex norm. We also study the relation of diamond convexity with other metric invariants, such as Markov convexity and metric cotype. In Chapter 3 we use metric invariants introduced in the context of the Ribe program to derive nonembeddability results for subsets of L_p spaces. In Chapter 4 we prove that the dependence on the dimension in Pisier's inequality for superreflexive targets X is $O\big((\log n)^{\alpha(X)}\big)$ for some $\alpha(X)\in[0,1)$, thus providing the first improvement of Pisier's original logarithmic bound (1986) for this class of spaces. In Chapter 5 we undertake a systematic investigation of dimension independent properties of vec ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2025)
DOI
10.12681/eadd/56659
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56659
ND
56659
Εναλλακτικός τίτλος
Geometric inequalities and advances in the Ribe program
Συγγραφέας
Εσκενάζης, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Princeton University
Εξεταστική επιτροπή
Charles Fefferman
Assaf Naor
Ramon van Handel
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μαθηματική ανάλυση
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Στατιστική και Πιθανότητες
Λέξεις-κλειδιά
Μετρικές εμφυτεύσεις; Διακριτός κύβος; Κυρτά σύνολα; Μαρκοβιανές αλυσίδες
Χώρα
Η.Π.Α.
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.