Ρύθμιση σημαντικών μη-κωδικοποιητικών μορίων RNA και πρωτεϊνών στον καρκίνο με ρόλο στην έναρξη της μεταγραφής και της μετάφρασης

Περίληψη

Η εξέλιξη του καρκίνου περιλαμβάνει την απορρύθμιση πολλών ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων, πολλά από τα οποία συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε σηματοδοτικά γεγονότα που τελικά προάγουν τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση. Δύο από τα πιο συχνά επηρεαζόμενα μονοπάτια σηματοδότησης είναι ο καταρράκτης MAPK και το μονοπάτι PI3K/AKT/mTOR. Και τα δύο επηρεάζουν περισσότερους από 200 μεταγενέστερους τελεστές και ρυθμίζουν σχεδόν κάθε διαδικασία του κυττάρου, συμπεριλαμβανομένης της μεταγραφής και της μετάφρασης. Η μεταγραφή των κωδικών RNAs από την RNA pol II και των μη κωδικών RNAs από τις τρεις RNA πολυμεράσες οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην τροποποίηση της πρωτεϊνοσύνθεσης. Προκειμένου ένα κύτταρο να γίνει καρκινικό, ο επαναπρογραμματισμός της μετάφρασης είναι απαραίτητος και διευκολύνεται από πολύπλοκα ρυθμιστικά δίκτυα που ρυθμίζονται κυρίως από σηματοδοτικά μονοπάτια. Δύο από τα πιο κοινά ογκογονίδια που μεταλλάσσονται στον καρκίνο είναι τα KRAS και BRAF, τα οποία ρυθμίζουν τον κατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cancer progression involves the deregulation of several oncogenes and tumor suppressor genes, many of which participate directly or indirectly in signaling events that ultimately promote proliferation and survival. Two of the most commonly affected signaling pathways are the MAPK cascade and the PI3K/AKT/mTOR pathway. Both affect more than 200 downstream effectors and modulate almost every process of the cell, including transcription and translation. Transcription of coding RNAs by RNA pol II and non-coding RNAs by all three RNA polymerases leads, among others, to rewiring of protein synthesis. Eukaryotic translation has been considered one of the most energy consuming processes of the cells and, thus, it is tightly regulated. In order for a cell to become tumorigenic, translation reprogramming is necessary and is facilitated by complex regulatory networks that are mainly regulated by signaling pathways. Two of the most common oncogenes mutated in cancer are KRAS and BRAF, both of whic ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2025)
DOI
10.12681/eadd/56649
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56649
ND
56649
Εναλλακτικός τίτλος
Modulation of important non-coding RNAs and proteins in cancer with role in transcription and translation initiation regulation
Συγγραφέας
Κυριακόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Γεωργίου Σοφία
Becker Hubert
Ντίνος Γεώργιος
Σταματοπούλου Βασιλική
Νίκα Κωνσταντίνα
Δημητρακόπουλος Φωτεινός-Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επαγγέλματα υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Ογκολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Κλινική ιατρική, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος; Μετάφραση; Σηματοδοτικά μονοπάτια; Μετάλλαξη KRAS; Αντοχή στη βεμουραφενίμπη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.