Επιδημιολογική διεύρυνση των παραγόντων που επηρεάζουν την αυτό-εκτίμηση της υγείας και την αυτό-φαρμακευτική αγωγή

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Σε αυτή τη μελέτη, διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι γνώσεις, οι στάσεις και οι πρακτικές της αυτοαξιολόγησης της υγείας, της αυτοθεραπείας και της αυτοθεραπείας με αντιβιοτικά, σε δύο διαφορετικές ομάδες πληθυσμού, νέους γονείς και φοιτητές. Αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε ένα νέο ερευνητικό εργαλείο-ερωτηματολόγιο για την ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν την αυτοαξιολόγηση της υγείας και της αυτοθεραπείας και έγινε η συσχέτισή τους με διάφορα κοινωνικοδημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά. Αναζητήθηκε και επισημάνθηκε ο βαθμός συσχέτισης της αυτοεκτίμησης της υγείας με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του πληθυσμού, καθώς και η λήψη φαρμάκων και αντιβιοτικών χωρίς ιατρική οδηγία, οι επιπτώσεις που έχει στην υγεία μας και στη Δημόσια Υγεία γενικότερα. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρειάστηκε να αναπτυχθεί και να επικυρωθεί ένα ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο. Η τελική δομή και η μορφή του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από τις ακόλουθες ενότητες: Δημογραφικά δε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

OBJECTIVE: In this thesis, the knowledge, attitudes and practices of self-rated health, self-medication and self-medication with antibiotics were investigated and evaluated, in two distinct population teams young parents and students. A new research tool was developed and validated for the analysis of the factors determining health self-assessment and self-medication which were investigated as well as their correlation with various socio-demographic and other characteristics was made. The degree of correlation of the self-esteem of health with the morbidity of the population, as well as the taking of medicines and antibiotics without medical instruction, and which effects, this practice has on our health and Public Health in general, was sought and highlighted. METHODOLOGY: To conduct the research, it was necessary to develop and validate a questionnaire as a research tool. The final structure and format of the questionnaire consisted of the following sections: Demographic data, concep ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2025)
DOI
10.12681/eadd/56647
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56647
ND
56647
Εναλλακτικός τίτλος
Epidemiological investigation of factors affecting self-rated health and self-medication
Συγγραφέας
Βελισσάρη, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικών Εργαστηρίων. Εργαστήριο Υγιεινής
Εξεταστική επιτροπή
Βανταράκης Απόστολος
Γώγος Χαράλαμπος
Δημητρίου Γαβριήλ
Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος
Γεωργίου Σοφία
Κούτρας Άγγελος
Γκέντζη Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιδημιολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Δημόσια/περιβαλλοντική υγεία και Υγεία της εργασίας
Λέξεις-κλειδιά
Αυτοφαρμακευτική αγωγή; Αυτο εκτιμώμενη υγεία; Επιδημιολογία; Προαγωγή υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.