Τεχνικές εκπαίδευσης βαθιών νευρωνικών δικτύων για την αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς από οπτικά δεδομένα

Περίληψη

Ο στόχος αυτής της Διατριβής είναι να εξετάσει προσεγγίσεις και στρατηγικές για την εκπαίδευση αρχιτεκτονικών βαθιών δικτύων με σκοπό την Αναγνώριση Ανθρώπινης Δρασ-τηριότητας (Human Activity Recognition -- HAR). Στην προσπάθεια να βελτιωθούν τα συσ-τήματα αυτά, η Διατριβή ξεκινά με μια εκτενή μελέτη διαφόρων πρόσφατων ερευνητι-κών προσπαθειών στον τομέα της αναγνώρισης δραστηριοτήτων. Οι ερευνητικές προσ-πάθειες αρχίζουν με την εισαγωγή μιας νέας προσέγγισης για την διδιάστατη αναπαράστα-ση της τρισδιάστατης κίνησης των σκελετικών αρθρώσεων, βασισμένη σε γνωστούς 2Δ φασματικούς μετασχηματισμούς εικόνας (DFT, FFT, DCT, DST), αποδεικνύοντας την απο-τελεσματικότητά της στην αναγνώριση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου το υποκείμενο μπορεί να παρατηρηθεί υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες σε σχέση με αυτές που έχει εκπαιδευθεί το μοντέλο, παρατηρείται μια σημαντική πτώση της απόδοσης, οδηγώντας την έρευνα προς τεχνικές και στρατηγικές που θα μπορούσαν να προσφέρουν προοπτικές βελτίωσης.Επομένως, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of this Thesis is to investigate approaches and training strategies for training deep networks architectures with the goal of Human Activity Recognition (HAR). In the pursuit to enhance (HAR) systems, this Thesis begins with a comprehensive exploration of various recent research efforts on the field of HAR. The research efforts begin with the introduction of a novel approach for 2D representation of 3D motion of skeletal joints, based on well-known 2D spectral image transformations (DFT, FFT, DCT, DST), demonstrating its efficacy in HAR tasks. However, as this approach transitioned to cross-view setups, a notable decline in performance emerged, driving research towards a thorough examination, aiming to uncover nuanced details that could shed light on potential avenues for improvement. Therefore, recognizing this challenge, research turned into devising an advanced data augmentation approach using artificial data which resulted upon applying geometric rotation transformation t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/56643
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56643
ND
56643
Εναλλακτικός τίτλος
Neural network training techniques for human activity recognition using visual data
Συγγραφέας
Μαθέ, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Πληροφορικής. Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Εξεταστική επιτροπή
Μυλωνάς Φοίβος-Απόστολος
Κερμανίδου Κάτια-Λήδα
Περαντώνης Σταύρος
Έξαρχος Θεμιστοκλής
Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Παλαμάς Στέργιος
Καρκάνης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Τεχνητή νοημοσύνη
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς; Βαθιά μάθηση; Προσαρμογή πεδίου; Επαύξηση δεδομένων; Πολυτροπική σύντηξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.