Απόψεις των φοιτητών, του διοικητικού και ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤΕΠ) για τη διαχείριση κίνδυνων – κρίσεων στον εργασιακό χώρο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Περίληψη

Τα πανεπιστήμια, ως κοινωνικές οργανώσεις, αποτελούν τόπους στους οποίους ο κίνδυνος είναι αυξημένος, και συντελούνται κρίσεις με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό και ένταση. Ως εκ τούτου, οι διοικήσεις τους καλούνται να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο, ανεξάρτητα από το πόσο ακραία ή υπερβολική μπορεί να θεωρηθεί υπόθεση και η πιθανότητα εμφάνισής του. Για την καταλληλότερη αυτή προετοιμασία θεωρούνται αναγκαία μεταξύ άλλων η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων και στάσεων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας απέναντι στον κίνδυνο και στη διαχείριση των κρίσεων. Με βάση το έλλειμμα σχετικών ερευνών στη βιβλιογραφία σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των φοιτητών, του Διοικητικού Προσωπικού και ΕΤΕΠ, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως προς τη διαχείριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση κρίσεων στο ευρύτερο περιβάλλον (εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κοινωνικό, εργασιακό) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ). Τα ερευνη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Universities, as social organizations, are places where risk is heightened, and crises occur at an ever-increasing rate and intensity. As such, their administrations are called upon to be adequately prepared for any eventuality, no matter how extreme or exaggerated the hypothesis and the likelihood of its occurrence may be considered. For this preparation to be more appropriate, it is considered necessary, among other things, to form positive perceptions and attitudes of members of the university community towards risk and crisis management. Based on the lack of relevant research in the literature, the purpose of this paper is to investigate the perceptions of students, administrative staff and special technical scientific staff, of the University of the Aegean and University of West Attica, towards risk management and crisis management in the wider environment (educational, research, social and workplace) of Higher Educational Institutions (HEIs).The research tools of the survey were ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56642
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56642
ND
56642
Εναλλακτικός τίτλος
Ιnvestigate the perceptions of students, administrative staff and special technical scientific staff, of the university, towards risk management and crisis management in the wider environment (educational, research, social and workplace) of Higher Educational Institutions (HEIs)
Συγγραφέας
Σκουλιδάς, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Ράπτης Νικόλαος
Καϊλα Μαρία
Βουδούρη Αγγελική
Κοντάκος Αναστάσιος
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Τσώλη Κωνσταντίνα
Σαΐτης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ); Διαχείριση κινδύνων; Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων; Διαχείριση κρίσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.