Το σύντομο ειρμολογικό μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου και του Πέτρου Βυζαντίου: σημειογραφία, προέλευση, εξήγηση

Περίληψη

Από τον Νοέμβριο του 2017 μέχρι και σήμερα (Ιανουάριος 2024), αναλάβαμε μετά από έρευνα και συζήτηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή Μακρή Ευστάθιο, να μελετήσουμε και να ερευνήσουμε το δύσκολο αυτό θέμα, με τίτλο: «Το σύντομο ειρμολογικό μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου και του Πέτρου Βυζαντίου. Σημειογραφία, προέλευση, εξήγηση». Για την ολοκλήρωση και την επίτευξη του στόχου μας, το κύριο μέλημά μας ήταν η αναζήτηση και η συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού· δηλ. τα χφφ ειρμολόγια της εποχής (τέλη 16ου αι. με αρχές 19ου αι.), καθώς επίσης, και τα εξηγημένα ειρμολόγια, τα μετά το 1814, των τριών Δασκάλων. Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων υιοθετήθηκε, ως κύρια μεθοδολογία η συγκριτική μέθοδος ή ο τύπος της Αναδρομικής και Προδρομικής αντιπαραβολής των εν χρήσει χειρόγραφων Ειρμολογίων. Το Ειρμολόγιο ως μουσικό βιβλίο απαντάται κατά τον 10ο με 11ο μ.Χ. αι. (ίσως και λίγο νωρίτερα) και είναι από τις αρχαιότερες μουσικοποιητικές συλλογές. Σύμφωνα με την εικόνα των αρχέγονων χειρόγραφων πηγών, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

From November 2017 until today (January 2024) after discussion and research with my assigned tutor, Prof. Eustathios Makris, we have undertaken the task to study and research the difficult subject which is titled: “the brief Heirmologiko melody of Petros Peloponnisios and of Petros Byzantios. Notation, origin, explanation”. For the completion and achievement of our goal, our main concern was the search and acquisition of the necessary material; ie the handwritten heirmologia of the time (from the end of the 16th century up to the beginning of the 19th century) as well as the explained heirmologia, (after 1814), from the Three Teachers. For the production of accurate results, we adopted as our main methodology the comparative method or the method of Retrospective and Prospective collation of the handwritten Heirmologia that we acquired for our research. Heirmologion as a musical book is located in the 10th to 11th century (maybe even a bit earlier) and it is one of the oldest musical /p ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/56607
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56607
ND
56607
Εναλλακτικός τίτλος
The brief heirmologiko melody of Petros Peloponnisios and of Petros Byzantios: notation, origin, explanation
Συγγραφέας
Τσέτος, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μακρής Ευστάθιος
Αλεξάνδρου Μαρία
Παπαθανασίου Ιωάννης
Βλαγκόπουλος Παναγιώτης
Σιώψη Αναστασία
Καρδάμης Κωνσταντίνος
Στρουμπάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Μουσική
Λέξεις-κλειδιά
Πέτρος Πελοποννήσιος; Πέτρος Βυζάντιος; Σύντομο ειρμολογικό μέλος; Σημειογραφία; Εξήγηση; Θεοφάνης Καρύκης; Ιωάσαφ μοναχός ο Κουκουζέλης ο νεώτερος; Μπαλάσιος (ή Βαλάσιος) Ιερεύς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.