Φυσικοχημική μελέτη ανόργανων εναποθέσεων σε γεωθερμικά συστήματα και μέθοδοι παρεμπόδισης σχηματισμού τους

Περίληψη

Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί μια ενδιαφέρουσα, βιώσιμη και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ωστόσο, μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλά γεωθερμικά πεδία είναι η εμφάνιση ανόργανων (μεταλλοσουλφιδικών και μεταλλοπυριτικών) εναποθέσεων και επικαθίσεων, που αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην αποδοτική λειτουργία των γεωθερμικών εγκαταστάσεων. Ο σχηματισμός, η κρυστάλλωση και η εναπόθεση αυτών των ανόργανων ενώσεων οφείλονται κυρίως στην εξαιρετικά χαμηλή διαλυτότητά τους, που χαρακτηρίζεται από χαμηλές θερμοδυναμικές σταθερές διαλυτότητας (Ksp), και σε ορισμένες περιπτώσεις, στις αντίστροφες διαλυτότητές τους. Αυτή η μελέτη εστιάζει σε ποικίλους σημαντικούς τύπους γεωθερμικών εναποθέσεων, όπως θειούχος σίδηρος, πυριτικός σίδηρος (Fe(II) και Fe(III)), διοξείδιο του πυριτίου, οξυ-υδροξείδια του σιδήρου και στοιχειακό θείο. Από γεωλογικής άποψης, τόσο τα πυριτικά σιδήρου όσο και το διοξείδιο του πυριτίου (χαλαζίας) αποτελούν μια οικογένεια ευρέως μελετημένων και καλά χαρακτηρισμένων γεωλο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Geothermal energy systems offer an appealing, sustainable, and renewable energy source. However, a significant challenge faced by many geothermal reservoir waters is the occurrence of metal sulfide and metal silicate scaling and deposition, which pose serious obstacles to the efficient operation of geothermal installations. The formation, crystallization, and deposition of these inorganic salts primarily stem from their extremely low solubilities, characterized by low thermodynamic solubility constants (Ksp), and in some cases, their inverse solubility properties. This study focuses on several common types of geothermal scale, including iron sulfides, iron silicates (both ferrous and ferric), silica, iron oxy-hydroxides, and elemental sulfur. From a geology point of view, both iron silicates and silica (quartz) constitute a family of widely studied and well characterized geological formations. However, although these terms are commonly used by water treatment professionals to indicate ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56594
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56594
ND
56594
Εναλλακτικός τίτλος
Physicochemical studies of inorganic deposits in geothermal systems and mitigation methods to control their formation
Συγγραφέας
Καμαράτου, Μιχαέλα (Πατρώνυμο: Ματθαίος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης Χημείας. Εργαστήριο Μηχανικής, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Κρυστάλλων
Εξεταστική επιτροπή
Δημάδης Κωνσταντίνος
Τρικαλίτης Παντελεήμων
Σπύρος Απόστολος
Άγγλος Δημήτριος
Κατσαράκης Νικόλαος
Κουλουμπής Αντώνιος
Στούμπος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Εφαρμοσμένη χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Παρεμπόδιση επικαθίσεων; Eπικάθιση; Διασπορά; Γεωθερμία; Παρεμποδιστής επικαθίσεων; Μεταλλοπυριτικά; Μεταλλοσουλφίδια; Στοιχειακό θείο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.