Η εφαρμογή του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις

Περίληψη

Η ομαλή και υγιής λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός πυλώνας για τη διασφάλιση αυτής της λειτουργίας αποτελεί και η πολιτική του Ανταγωνισμού και ειδικότερα το σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Στο επίκεντρο αυτού του συστήματος βρίσκεται ο διευρυμένος Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, οποίος αποτέλεσε το επιστέγασμα της μεταρρύθμισης του συστήματος κρατικών ενισχύσεων το 2013. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη αναλύσεων και βιβλιογραφίας για τον εν λόγω κανονισμό, η συγκεκριμένη διατριβή προσπάθησε να κάνει μία ανάλυση αυτού παρουσιάζοντας την εξέλιξή του διαχρονικά σε σχέση με τους προηγούμενους τομεακούς απαλλακτικούς κανονισμούς και τον προηγούμενο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, τη σχέση του με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές και τις βασικές αρχές, οι οποίες και διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. Η διατριβή ξεκινάει με μία αναδρομή στην προσπάθεια της Επιτροπής για την έκδοση ενός άμεσα εφαρμο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The smooth and healthy functioning of the internal market is one of the main priorities of the European Union. A key pillar for ensuring this functioning is the Competition policy, especially the system for monitoring state aid. At the center of this system lies the General Block Exemption Regulation, which was the culmination of the reform of the state aid system in 2013.Considering the lack of analysis and literature on this regulation, this dissertation attempts to analyze its evolution over time in relation to previous sector-specific block exemption regulations and the previous General Block Exemption Regulation, its relationship with the respective guidelines and basic principles that shaped its application conditions. The dissertation starts with a retrospective look at the Commission's efforts to issue a directly applicable regulation that would allow the implementation of Article 109 of the Treaty on the Functioning of the European Union without following the notification proc ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/56585
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56585
ND
56585
Εναλλακτικός τίτλος
Application of General Block Excemption Regulation in the EU state aid system
Συγγραφέας
Γεωργοπούλου, Ζωή (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομική. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
Τριανταφυλλάκης Γεώργιος
Κατσάς Θεόδωρος
Μαστροκώστας Χρήστος
Αυγητίδης Δημήτριος
Μπαμπέτας Γεώργιος
Λιναρίτης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Κρατικές ενισχύσεις; ΓΑΚ; Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός; ΣΛΕΕ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.