Η ένταξη κοινωνικών πτυχών στο στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ελληνικό δίκαιο

Περίληψη

Η διατριβή αποτελεί την πρώτη εκτενή μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία που εξετάζει την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα των κοινωνικών πτυχών συνολικά. Με τον όρο κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις εγγράφονται πολλές και ετερόκλιτες έννοιες και σφαίρες δράσης από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων μέχρι την εφαρμογή της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τα θετικά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Εξετάζεται το κατά πόσον το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων καταφέρνει να βρει τη σωστή ισορροπία κοινωνικών και οικονομικών στόχων ή αν παραμένει προσκολλημένο σε μία θεώρηση των κοινωνικών πτυχών ως εξαιρέσεων στην οικονομική πρωτεύουσα στόχευση, οι οποίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να δικαιολογούνται. Εισάγεται η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η σύγκρουση οικονομικού και κοινωνικού στοιχείου στον τομέα των δη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis is the first comprehensive study in the Greek literature that examines public procurement in the light of social aspects as a whole. The concept of socially responsible public procurement encompasses a wide range of concepts and fields of action, from fundamental human rights, the principles of equal treatment and non-discrimination, to the implementation of labour and social security legislation, the social integration of vulnerable social groups and positive measures to combat unemployment and social exclusion. It examines whether public procurement law succeeds in striking the right balance between social and economic objectives, or whether it remains wedded to a view of social aspects as exceptions to the primary economic objective, which must always be justified. The article argues that the conflict between economic and social elements in public procurement is obsolete and does not reflect the current state of EU law. At the same time, it examines the prospects opened u ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cette thèse est la première étude complète dans la littérature grecque qui examine l'attribution des marchés publics du point de vue des aspects sociaux dans leur ensemble. L'expression « marchés publics socialement responsables » couvre de nombreux concepts et domaines d'action différents, allant des droits de l'homme fondamentaux, des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination à la mise en œuvre de la législation sur le travail et la sécurité sociale, à l'intégration sociale des groupes sociaux vulnérables et aux mesures positives de lutte contre le chômage et l'exclusion sociale. Il examine si le droit des marchés publics parvient à trouver un juste équilibre entre les objectifs sociaux et économiques ou s'il reste attaché à une conception des aspects sociaux comme des exceptions à l'objectif économique premier, qui doit en tout état de cause être justifié. L'approche adoptée est que le conflit entre les éléments économiques et sociaux dans le domaine des marchés pub ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/56581
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56581
ND
56581
Εναλλακτικός τίτλος
The inclusion of social aspects in the award of public contracts in European Union law and Greek law
La prise en compte des aspects sociaux dans l'attribution des marchés publics en droit de l'Union européenne et en droit grec
Συγγραφέας
Σαββίδη, Ευανθία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομική. Τμήμα Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Ράικος Δημήτριος
Δετσαρίδης Χρήστος
Τσιρωνάς Αθανάσιος
Συμεωνίδης Ιωάννης
Ρέμελης Κωνσταντίνος
Μαθιουδάκης Ιάκωβος
Παπανικολάου Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες συμβάσεις; Αειφόρες δημόσιες συμβάσεις; Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις; Ηθικές δημόσιες συμβάσεις; Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις; Ανθρώπινα δικαιώματα; Βιώσιμη ανάπτυξη; Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Οριζόντια κοινωνική ρήτρα; Σύνδεση με το αντικείμενο της σύμβασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.