Προς έναν ενιαίο ορισμό του φαινομένου της επικέντρωσης

Περίληψη

Η εστίαση αυτού του διδακτορικού έργου είναι στην επικέντρωση των συμπτωμάτων. Ο αρχικός σκοπός του ήταν να καθοριστεί ένας τυπικός λειτουργικός ορισμός της επικέντρωσης και να εκτιμηθεί η αξιοπιστία μεταξύ των εξεταστών στην αυχεναλγία. Δύο συστηματικές ανασκοπήσεις πάνω στην αξιοπιστία και την προγνωστική αξία των κλινικά προκαλούμενων συμπτωματικών ανταποκρίσεων στο σπονδυλικό πόνο (Κεφάλαια 2 και 3) έδειξαν ότι παρότι η εν δυνάμει χρησιμότητα της επικέντρωσης έχει φανεί στην οσφυαλγία, έχει εκφραστεί ανησυχία σχετικά με την παρατηρούμενη ασυνέπεια στους αναφερόμενους ορισμούς, και την έλλειψη επαρκών μελετών για την αυχεναλγία. Μια δημοσκόπηση τύπου Delphi ειδικών πάνω στο θέμα (Κεφάλαιο 4) συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός καθολικού λειτουργικού ορισμού για την επικέντρωση και τον καθορισμό μελλοντικών ερευνητικών ερωτημάτων. Η επικέντρωση ορίστηκε γενικά ως η προοδευτική και σταθερή υποχώρηση του περιφερικότερου εκδηλωμένου πόνου προς τη σπονδυλική μέση γραμμή ως αποτέλεσμα τυποποιημέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The focus of this PhD project is on symptom centralisation. Its primary objectives were to establish a standard operational definition of centralisation and evaluate its inter-rater reliability in neck pain. Two systematic reviews on the reliability and prognostic value of clinically induced symptom responses in spinal pain (Chapters 2 and 3) showed that although the potential usefulness of centralisation has been demonstrated in low back pain, concern has been expressed about the observed inconsistency in reported definitions, and the scarcity of studies in neck pain. A Delphi survey of experts (Chapter 4) assisted in the development of a uniformoperational definition for centralisation and the identification of future research questions. Centralisation was generally defined as the progressive and stable reduction of the most distal presenting pain towards the spine midline in response to standardised spinal loading strategies. The support by the Delphi panel of a broader definition a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56563
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56563
ND
56563
Εναλλακτικός τίτλος
Towards a uniform definition for the centralisation phenomenon
Συγγραφέας
Χόρτη, Αγγελική (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
University of Warwick. Warwick Medical School
Εξεταστική επιτροπή
Gates Simon
Moore Ann
Wright Chris
Lamb Sallie
McCarthy Christopher
Underwood Martin
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Αποκατάσταση
Λέξεις-κλειδιά
Αυχεναλγία; Αυχενική μοίρα
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.