Τα κοινά της Θεσσαλίας: το ομοσπονδιακό φαινόμενο στον θεσσαλικό χώρο κατά την ύστερη ελληνιστική εποχή και τους αυτοκρατορικούς χρόνους (2ος αι. π.Χ. - 3ος αι. μ.Χ.)

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τα ομοσπονδιακά κράτη (Κοινά) που άκμασαν στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά την Ύστερη Ελληνιστική εποχή και τους Αυτοκρατορικούς χρόνους (2ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) και συγκεκριμένα τα Κοινά των Θεσσαλών, των Μαγνήτων, των Περραιβών, των Αινιάνων και των Οιταίων. Με βάση ένα σώμα 300 περίπου επιγραφών, η παρούσα έρευνα παρέχει μια αφήγηση της ιστορίας και της οργάνωσης των ομοσπονδιακών κρατών της Θεσσαλίας προσπαθώντας να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές τους, όπως η ιστορία και τα όριά τους, οι θεσμοί τους, οι σχέσεις μεταξύ των πόλεων κάθε Κοινού, η δικαιοσύνη, τα πολιτικά δικαιώματα, οι διεθνείς σχέσεις, η άμυνα, η οικονομία και η λατρεία σε κάθε Κοινό. Επιπλέον, συγκρίνει τα Κοινά της Θεσσαλίας με άλλα Κοινά της ίδιας περιόδου, προκειμένου να διερευνήσει τις ιδιαίτερες πτυχές του ομοσπονδιακού φαινομένου στη Θεσσαλία κατά την Ύστερη Ελληνιστική εποχή και τους Αυτοκρατορικούς χρόνους. Συνολικά, η παρούσα έρευνα αποτελεί συμβολή στη μελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis studies the federal states (koina) that flourish in the region of Thessaly during the late Hellenistic and Imperial periods (2nd c. BC-3rd c. AD), namely the koina of the Thessalians, the Magnesians, the Perrhaebians, the Aenians and the Oetaeans. Based on a corpus of approximately 300 inscriptions the research provides a narrative of the history and organization of the federal states of Thessaly trying to cover as much as many aspects of them, such as their history and boundaries, their institutions, the relations between the cities of each koinon, justice, civil rights, international relations, defense, economy and religion issues in each federal state of Thessaly. Furthermore, it compares the federal states of Thessaly with other koina of the same period, in order to investigate the particular aspects of federalism in Thessaly during the late Hellenistic and Imperial periods. All in all the present research is a contribution to the study of federalism in ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La présente thèse doctorale porte sur les états fédéraux (koina) qui se sont développés dans la région de la Thessalie pendant la basse époque hellénistique et l’époque impériale (2ème s. av. J.-C.–3ème s. ap. J.-C.) et plus spécifiquement sur les koina des Thessaliens, des Magnètes, des Perrhèbes, des Ainianes et des Oitaians. S’appuyant sur un corpus d’environ 300 inscriptions la recherche vise à dresser un récit sur l’histoire et l’organisation des états fédéraux de la Thessalie en essayant de mettre en lumière autant d’aspects que possible de ces états, comme leur histoire et leurs limites territoriales, leurs institutions, les relations entre les cités de chaque koinon, des questions concernant la justice, les droits civils, les relations internationales, l’économie ainsi que la religion au sein de chaque état fédéral de la Thessalie. En plus, la recherche compare les états fédéraux de la Thessalie avec d’autres koina de la même époque dans l’objectif d’étudier les aspects particu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56560
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56560
ND
56560
Εναλλακτικός τίτλος
The federal states (koina) of Thessaly: federalism in the region of Thessaly during late hellenistic and imperial periods (2nd c. BC - 3rd c. AD)
Les états fédéraux (koina) de la Thessalie: le fédéralisme dans la région de la Thessalie pendant la basse époque hellénistique et l'époque impériale (2ème s. av. J.-C. - 3ème s. ap. J.-C.)
Συγγραφέας
Ζαχαράκης, Τριαντάφυλλος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουλακιώτης Ηλίας
Λώλος Γεώργιος-Ιωάννης
Τζιφόπουλος Ιωάννης
Λεβέντη Ιφιγένεια
Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος
Πατέρα Μαρία
Καλλιοντζής Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαία ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Θεσσαλία; Ομοσπονδιακά κράτη; Υστεροελληνιστική εποχή; Αυτοκρατορικοί χρόνοι; Επιγραφική, Ελληνική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)