Επικοινωνία και ψηφιακός κόσμος στο πολιτιστικό απόθεμα της Αθωνικής Πολιτείας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική Διατριβή μελετά τις άυλες και υλικές παραμέτρους αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη διαχείριση της χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς και δη αυτής του Αγίου Όρους, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των σύγχρονωνκοινωνιών. Κύρια στοχοθεσία της έρευνας υπήρξε η καταγραφή και ανάλυση όλων των παραμέτρων θεολογικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών που μπορούν να διαμορφώσουν καλές πρακτικές στην διαχείριση θρησκευτικών πολιτιστικών θησαυρών, αντίστοιχων φορέων, χωρίς την αλλοίωση του πνευματικούτους πυρήνα. Γίνεται ακριβής διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων της έρευνας και καταγράφονται οι προτάσεις που αφορούν στην περαιτέρω αξιοποίηση της προσπάθειας αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από θρησκευτικούς φορείς για την διάσωση, προβολή τουπολιτιστικού τους αποθέματος.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis studies the intangible and tangible aspects of the use of information and communication technologies (ICT) in the management of Christian cultural heritage, and in particular that of Mount Athos, in the context of the digital transformation of modern societies. The main objective of the research was the recording and analysis of all the theological, cultural and technological parameters that can formulate good practices in the management of religious cultural treasures, without altering their spiritual core. Final conclusions of the research are precisely formulated and the proposals for the further utilization of the effort to utilize modern information and communication technologies by religious institutions for the preservation and promotion of their cultural heritage are recorded.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/56540
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56540
ND
56540
Εναλλακτικός τίτλος
Communication and digital world in the cultural heritage of Mount Athos
Συγγραφέας
Πατσέας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γαϊτάνης Βασίλειος
Μεϊμάρης Μιχαήλ
Σταμκόπουλος Τηλέμαχος
Καραγεωργούδης Εμμανουήλ
Φίλιας Γεώργιος
Δεναξάς Νικόλαος
Αντωνόπουλος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Επικοινωνιακή θεολογία; Άγιον Όρος; Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός; Ψηφιακή πολιτιστική διαχείριση; Τεχνολογίες πληροφορικής; Άυλη και υλική πολιτιστική; Αποθετήριο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.