Μεταβολικές μελέτες in vitro και in vivo των διατροφικών φλαβαν-3-ολών

Περίληψη

Ο μεταβολισμός της εντερικής μικροχλωρίδας επιλεγμένων διατροφικών φλαβαν-3-ολών ερευνήθηκε χρησιμοποιώντας ένα στατικό μοντέλο καλλιέργειας in vitro. Καθαρή προκυανιδίνη B2 και το σχετιζόμενο μονομερές της, (-)-επικατεχίνη, παρήγαγαν μια σειρά από φαινολικές και φαινυλοκαρβοξυλικές παράγωγες ενώσεις. Οι πιο άφθονες ήταν μονο- και διυδροξυλιωμένες φαινυλοπροπαν-2-όλες, μονο- και διυδροξυλιωμένες φαινυλοβαλερολακτόνες, ένα μονοϋδροξυλιωμένο βαλερικό οξύ, ένα μονοϋδροξυλιωμένο προπιονικό οξύ και ένα φαινυλοξεικό οξύ. Παρουσιάζονται αποδείξεις για την παραγωγή νέων μεταβολιτών από την προκυανιδίνη B2, οι οποίοι διατηρούν τον δακτύλιο A του φλαβανόλης και τον δεσμό C4-->C8 μεταξύ των φλαβανών, συμπεριλαμβανομένων κάποιων με συγκριτικά μεγάλη μάζα (Mr ≥ 290) που διατηρούν τη ‘διμερική’ φύση του υποστρώματος. Επιβεβαιώθηκε ότι ο μικροβιακός μεταβολισμός προτιμούσε την αποϋδροξυλίωση στη θέση 4’- παρά στη 3’-, και και ότι έλαβαν χώρα τόσο α- όσο και β-οξείδωση.Ο μεταβολισμός in vitro της (+)- ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe gut microflora metabolism of selected dietary flavan-3-ols was investigated using a static in vitro culture model. Pure procyanidin B2 and its associated monomer, (-)-epicatechin, generated a range of phenolic and phenyl carboxylic acid derivatives. The most abundant were mono- and dihydroxylated phenyl propan-2-ols, mono- and dihydroxylated phenyl valerolactones, a monohydroxylated valeric acid, a monohydroxylated propionic acid and a phenyl acetic acid. Evidence is presented for the production of novel metabolites, from procyanidin B2, that retain the flavanol A-ring and the C4-->C8 interflavan bond, including some of comparatively large mass (Mr ≥ 290) that retain the ‘dimeric’ nature of the substrate. It was confirmed that microbial metabolism favoured dehydroxylation at the position 4’- rather than the 3’-, and that both a- and b-oxidation occurred. The in vitro metabolism of (+)-catechin and (-)-epigallocatechin by human faecal microflora produced fewer metabolites than (-)-e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56537
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56537
ND
56537
Εναλλακτικός τίτλος
In vitro and in vivo metabolic studies of dietary flavan-3-ols
Συγγραφέας
Στουπή, Σταυρούλα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
University of Surrey
Εξεταστική επιτροπή
Clifford Michael N.
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Διατροφή και Διαιτολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυφαινόλες; Μεταβολισμός
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.