Πρωτοβυζαντινή Ρόδος: το κέντρο και η περιφέρεια: μελέτη ιστορίας και τοπογραφίας

Περίληψη

Η Ρόδος, το μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου. Η σημαντική γεωγραφική θέση του νησιού συνέβαλε στην καλλιτεχνική και πνευματική άνθηση του. Με βάση τoν μεγάλο αριθμό των ευρημάτων αποτέλεσε σημαντικό κέντρο της πρωτοβυζαντινής περιόδου, όπως φαίνεται και από το μέγεθος των πρωτοβυζαντινών βασιλικών και το πλήθος των οικισμών που εντοπίστηκαν. Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η ιστορία και η τοπογραφία του κέντρου και της περιφέρειας της Ρόδου κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Έχει ως αντικείμενο τη συστηματική καταγραφή και την κριτική μελέτη των υλικών καταλοίπων και των γραπτών πηγών των μνημείων της πόλεως της Ρόδου κατά την υπό μελέτη περίοδο. Επίσης, δίνεται έμφαση στα μνημεία της υπαίθρου, τα οποία χρονολογούνται συγκεκριμένα από τον 5ο έως τον 7ο αιώνα μ.Χ. Κύριος στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση αυτών των μνημείων (βασιλικές, λουτρά, εργαστήρια, ταφικά μνημεία) μέσω της περιγραφής των καταλοίπων τους και της κατάστασης διατήρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Rhodes, the largest island of the Greek Archipelago, is located in the southeastern Aegean Sea. The island’s important geographical position contributed to its artistic and intellectual flourishing. Based on the large number of findings, it was an important center of the Early Byzantine period, as evidenced by the size of the Early Byzantine basilicas and the number of settlements identified. This thesis examines the history and topography of the center and periphery of Rhodes during the Early Byzantine period. It deals with the systematic recording and critical study of the material remains and written sources of the monuments of the city of Rhodes during the period under study. Emphasis is also placed on the monuments of the countryside from the 5th to the 7th century AD. The main objective of the study is to present these monuments (basilicas, baths, workshops, funerary monuments) through the description of their remains and their conservation status. At the same time, topographica ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/56526
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56526
ND
56526
Εναλλακτικός τίτλος
Early Byzantine Rhodes: the center and the periphery: study of history and topography
Συγγραφέας
Καραγιάννη, Ελένη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Πετρίδης Πλάτων
Πάλλης Γεώργιος
Baldini Isabella
Κανελλόπουλος Χρύσανθος
Δρανδάκη Αναστασία
Κατάκης Στυλιανός
Τσιγωνάκη Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινή αρχαιολογία; Πρωτοβυζαντινή περίοδος; Δωδεκάνησα; Ρόδος; Ιστορία; Τοπογραφία; Πρωτοβυζαντινοί οικισμοί; Οχυρώσεις; Βασιλική; Εργαστήρια; Ταφικά μνημεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.