Σύγχρονες προσεγγίσεις στη φαρμακογνωστική μελέτη παραδοσιακών θεραπευτικών φυτών της οικογένειας Oleaceae

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η φαρμακογνωστική μελέτη σημαντικών φαρμακευτικών ειδών της οικογένειας Oleaceae μέσω σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και στη χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών. Η ελιά (Olea europaea) αποτελεί τον πλέον άφθονο φυτικό είδος στη λεκάνη της Μεσογείου. Η σημαντικότητα της δεν εντοπίζεται μόνο στον διατροφικό και οικονομικό τομέα αλλά και στην προαγωγή της ανθρώπινης υγείας, μέσω των βιολογικά ενεργών χημικών μορίων που περιέχει. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθοδολογιών με χρήση «πράσινων» τεχνικών για την παραλαβή βιοδραστικών μεταβολιτών σε μεγάλη ποσότητα και υψηλή καθαρότητα από προϊόντα ελιάς, θα αποτελέσει τον αρχικό στόχο της παρούσας μελέτης. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκρυπτογράφηση της χημικής σύστασης του ελαιόλαδου, καθώς και η συσχέτιση διαφόρων μεταβολιτών με την ποιότητα του. Πάρα την πληθώρα των επιστημονικών μελετών, υπάρχει μια κατηγορία δευτερογενών μεταβολιτών στο ελαι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main goal of this doctoral thesis is the phytochemical investigation of significant medicinal species of the Oleaceae family through modern scientific approaches both in terms of methodology and the application of specialized techniques. Olive (Olea europaea) is the most abundant tree in the Mediterranean basin. Its importance is not observed only in nutritional and economic field but also in the promotion of human health, through its biologically active molecules. The development of effective methodologies using "green" techniques for the isolation of bioactive metabolites in large quantities and high purity from olive products will be the initial goal of this study. The decryption of the chemical composition of olive oil, as well as the correlation of various metabolites with its quality is of great importance. Despite the plethora of scientific studies, there is a class of secondary metabolites in olive oil, the acidified secoiridoid derivatives that remain relatively unknown. W ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/56503
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56503
ND
56503
Εναλλακτικός τίτλος
Phytochemical investigation of traditional medicinal plants of Oleaceae family using modern analytical approaches
Συγγραφέας
Αντωνιάδη, Λεμονιά (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Εξεταστική επιτροπή
Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος
Μητάκου Σοφία
Χαλαμπαλάκη Μαρία
Μικρός Εμμανουήλ
Μαράκος Παναγιώτης
Βερβερίδης Φίλιππος
Κωστάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ελαιόλαδο; Φύλλα ελιάς; Πράσινες τεχνικές εκχύλισης και απομόνωσης; Ημισύνθεση; Οξειδωμένα παράγωγα; Μεταβολομική μελέτη; Γένος Fraxinus
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.