Μελέτη του μη συγχρονισμένου διπλασιασμού του ανθρώπινου γονιδιώματος

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στον ασυγχρονισμό της αντιγραφής του ανθρώπινου γονιδιώματος. Ο πρώτος στόχος της μελέτης ήταν να συμβαλλει στην κατανόηση του ρόλου του χρόνου αντιγραφής του DNA στους μηχανισμούς επιγενετικής ρύθμισης. Ο δεύτερος στόχος της ήταν η ανάδειξη νέων περιοχών του ανθρώπινου γονιδιώματος που υπόκεινται σε γονιδιακή αποτύπωση (parental genomic imprinting). Κατά το πρώτο μέρος της μελέτης, η χρήση πολύ σύντομων ενσωματώσεων (pulses) 5-Βρωμο-2'-δεοξυουριδίνης και ενός φθορίζοντος αντισώματος αντι-BrdU ανέδειξε στο ανθρώπινο γονιδίωμα, πολυάριθμες ομόλογες χρωμοσωμικές περιοχές που αντιγράφονται ασύγχρονα. Σε ένα δεύτερο μέρος, η περιοχή 15q11-q13 που υπόκειται σε μηχανισμό γενετικής αποτύπωσηςμ θεωρήθηκε ως μοντέλο μελέτης και μας επέτρεψε να επικυρώσουμε τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. Το τρίτο μέρος επικεντρώθηκε στον ασυγχρονισμό του χρωμοσώματος 14, που είναι γνωστό ότι περιέχει «εντυπωμένους» χρωμοσωματικούς τόπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Έτσι μπορέσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study focused on the asynchrony of replication of the human genome. The first objective was to understand the role of the DNA replication timing in epigenetic regulation mechanisms. Its second objective was to highlight new regions of the human genome subject to parental genomic imprinting. In a first part, the use of very short pulses of 5-Bromo-2'-deoxyuridine and an anti-BrdU fluorescent antibody revealed, in the human genome, different homologous chromosomal regions replicating asynchronously. In a second part, the region 15q11-q13, known to be subject to genomic imprinting was considered as a study model and allowed us to validate the method used. The third part focused on the asynchrony of chromosome 14, known to contain imprinted loci that have not yet been localized. We were thus able to highlight three chromosomal regions presenting a specific replication asynchrony of “late maternal/early paternal” type and putting forward the hypothesis of the existence of a “predisposi ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ce travail de thèse a porté sur l’asynchronisme de réplication du génome humain. Une telle étude avait comme premier objectif de nous aider à comprendre le rôle de la chronologie de réplication de l’ADN dans les mécanismes de régulation épigénétique. Elle avait comme deuxième objectif de mettre en évidence de nouvelles régions du génome humain soumises à l’empreinte génomique parentale. Dans une première partie, l’utilisation de pulses très courts de 5-Bromo-2’-déoxyuridine et d’un anticorps anti-BrdUfluorescent a révélé, dans le génome humain, de nombreuses régions chromosomiques homologues se répliquant de manière asynchrone. Dans une deuxième partie, la région soumise l’empreinte 15q11-q13, a été considérée comme modèle d’étude et nous a permis de valider la méthode utilisée. La troisième partie a porté sur l’asynchronisme du chromosome 14, connu pour contenir des loci soumis à l’empreinte, non encore localisées. Nous avons pu ainsi mettre en évidence trois régions chromosomiques pr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56496
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56496
ND
56496
Εναλλακτικός τίτλος
Etude de l'asynchronisme de réplication du génome humain
Συγγραφέας
Σταυροπούλου, Χρύσα (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
1999
Ίδρυμα
Universite de la Mediterranee Aix-Marseille II. Faculte des Sciences de Luminy
Εξεταστική επιτροπή
Bregliano Claude
Robert-Micoud Michel
Παταργιάς Θεοχάρης
Vekemans Michel
Mattei Jean-Francois
Mattei Marie-Genevieve
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Γενετική και Κληρονομικότητα
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Γενετική; Επιγενετική ρύθμιση; Χρωμοσώματα; Κυτταρογενετική μελέτη; Μοριακή κυτταρογενετική
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.