Η πλεοναστικότητα των λειτουργικών κατηγοριών: ενδείξεις από την ελληνική

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή υιοθετεί για πρώτη φορά μία ενοποιητική προσέγγιση απέναντι στην πλεοναστικότητα, δηλαδή στην παραδοσιακή γλωσσολογική παραδοχή περί ύπαρξης γλωσσικής μορφής χωρίς σημασία. Συγκεκριμένα, η διατριβή επιδιώκει να απομονώσει τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις πλεοναστικές γραμματικές κατηγορίες. Με αναφορά σε πειραματικά δεδομένα, αποδεικνύεται ότι η πλεοναστικότητα προκύπτει συστηματικά κατά τη σύμπτωση των εξής τριών στοιχείων: (i) μίας τοπικής συντακτικής εξάρτησης, (ii) μιας αληθειακής συνεισφοράς περιοριζόμενης στην ταυτοτική συνάρτηση, και (iii) της πιθανής εμφάνισης πρόσθετης πληροφορίας ερμηνεύσιμης στο επίπεδο των προσλεκτικών πράξεων.Η εργασία ξεκινά με τη μελέτη της πλεοναστικής Φωνής που απαντά σε ελληνικά αντιμεταβιβαστικά ρήματα με μη ενεργητική μορφολογία και προβάλλει επιχειρήματα υπέρ της ακόλουθης θέσης: Η πλεοναστική Φωνή δεν μεταβάλλει τις συνθήκες αλήθειας της πρότασης της οποίας αποτελεί μέρος και συγχωνεύεται πάντα σε συντακτικό περιβάλλον που κω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis adopts for the first time a unifying approach to expletiveness, which is traditionally understood as the existence of linguistic form that is void of meaning, and seeks to identify the characteristic properties that so-called expletive categories share. Based on experimental evidence on the distribution and interpretation of five allegedly expletive categories from Greek, I demonstrate that expletiveness arises systematically in the co-presence of (i) a syntactically local semantic dependency, (ii) a truth-conditional contribution not richer than an identity function, and (iii) the potential development of a speech act-related interpretative import. I start with the investigation of the expletive voice emerging in Greek anticausative verbs with non-active voice morphology and motivate empirically two main claims: Expletive voice does not affect the truth conditions of the sentence it appears in, and it merges always in a syntactic environment that formally encodes ca ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56492
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56492
ND
56492
Εναλλακτικός τίτλος
Expletiveness across functional categories: evidence from Greek
Συγγραφέας
Τσιακμάκης, Ευριπίδης (Πατρώνυμο: Άγγελος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Εξεταστική επιτροπή
Espinal M.Teresa
Stavrou Melita
Krifka Manfred
Quer Josep
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πλεοναστικότητα; Σημασία; Προσλεκτικές πράξεις
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.