Συμβολή στην μελέτη της ελαστικής ευστάθειας επιπέδων ορθογωνικών πλαισίων εκ ράβδων μεταβαλλομένης ακαμψίας

Περίληψη

Αντικείμενο της πραγματείας αυτής είναι η μελέτη της ελαστικής ευστάθειας επιπέδων ορθογωνικών πλαισίων, τα οποία συντίθενται από ράβδους μεταβαλλόμενης δυσκαμψίας.Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται πλαίσια από ράβδους μεταβαλλόμενης μονομελούς (π.χ. μορφής διπλού ταυ) ή πολυμελούς διατομής (δικτυωτής ή πλαισιακής μορφής), που χρησιμοποιούνται κύρια στις μεταλλικές κατασκευές. Αρχικά διατυπώνονται οι εξισώσεις της μεθόδου των μετατοπίσεων, λαμβανομένης υπόψη συγχρόνως της αξονικής επιπονήσεως για απλές ράβδους της παραπάνω μορφής. Ακολούθως υπολογίζονται οι θεμελιώδεις ροπές τους, για διάφορες εγκάρσιες φορτίσεις. Τέλος εφαρμόζονται τα αποτελέσματα αυτά για τον υπολογισμό σε ευστάθεια με βάση την μη γραμμική θεωρία ελαστικής ευστάθειας απλών πλαισίων και με βάση την γραμμική ανάλυση για πολυόροφα-πολύστυλα πλαίσια. Η μόρφωση των σχετικών εξισώσεων ισορροπίας έγινε με χρήση της άλγεβρας των πινάκων και καταρτίστηκαν σχετικά προγράμματα Η/Υ για την επίλυση επιπέδων ορθογωνικών πλαισίων με ράβδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of this work is the study of the elastic stability of plane rectangular frames, which are composed of members with varying stiffness. More specifically, plane frames are studied consisting of solid members with varying cross-section (e.g. double tau) or built-up members (with lacings or battenings), which are mainly used in steel structures. Initially, the equations of the displacement method are formulated, considering the axial stresses for simple members with the above form. The fundamental moments for various transverse loadings, are then calculated. Finally, these results are applied for the stability analysis based on the nonlinear theory of elastic stability for simple frames and based on the linear analysis for multi-story and multi-span frames. The relevant equilibrium equations were developed using matrix algebra and related computer programs were developed to solve plane rectangular frames with bars of varying cross-section, which are loaded by concentrated on the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56490
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56490
ND
56490
Εναλλακτικός τίτλος
Elastic stability analysis of plane rectangular frames with varying stiffness members
Συγγραφέας
Ερμόπουλος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Χαρίλαος)
Ημερομηνία
1985
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Κουνάδης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Δομοστατική
Λέξεις-κλειδιά
Ευστάθεια; Ορθογωνικά πλαίσια; Μεταβαλλόμενη δυσκαμψία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.