Η διασύνδεση εταιρικής διακυβέρνησης, λογιστικής και ελεγκτικής ως προς την αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση και η ανάλυση του πολυσυζητημένου φαινομένου της διαχείρισης κερδών. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη η εταιρική διακυβέρνηση, το θεσμικό πλαίσιο των χωρών, το κλαδικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και τα πρότυπα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) σε συνάρτηση με το φαινόμενο της διαχείρισης κερδών. Η διατριβή αποτελείται από τρεις ενότητες, καθεμία από τις οποίες επικεντρώνεται σε διαφορετικούς παράγοντες που επιδρούν στο υπό εξέταση φαινόμενο. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης και του τρόπου επίδρασής τους στο φαινόμενο της διαχείρισης κερδών. Η εξέτασή τους αποβλέπει στον καθορισμό των μεθόδων με τις οποίες μπορεί να μειωθεί το φαινόμενο. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου και η δομή της εταιρικής ιδιοκτησίας από τους εσωτερικούς μηχανισμούς δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the current doctoral research is to investigate and analyze the much-discussed earnings management. In particular, corporate governance, country institutional frameworks, the sectoral environment in which firms operate and Environmental, Social and Governance (ESG) standards are taken into account in relation to earnings management. The doctoral study consists of three sections, each of which focuses on different factors affecting the phenomenon under consideration. Specifically, the first section presents an extensive literature review of corporate governance mechanisms and how they affect earnings management. Their examination aims to determine the methods by which the phenomenon can be reduced. The characteristics of the board of directors and the audit committee and the corporate ownership structure are analyzed by internal governance mechanisms, and the market factors of corporate control and institutional investors are analyzed by external corporate governance mech ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/56475
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56475
ND
56475
Εναλλακτικός τίτλος
The interconnection of corporate governance, accounting and audit to the most efficient operation of a firm
Συγγραφέας
Ζαρουλέα, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Μπάλιος Δημήτριος
Δάλλα Βιολέτα
Καλαντώνης Πέτρος
Κατσίκης Βασίλειος
Κουτούπης Ανδρέας
Ναούμ Βασίλειος-Χρήστος
Παπανδρέου Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Λογιστική
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση κερδών; Μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης; Κοινό δίκαιο; Νομικός κώδικας; Κλάδος; Πρότυπα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης; Επιχειρηματική στρατηγική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.