Σύμφωνες υπερβραχείς πηγές ακραίου υπεριώδους και κβαντικός έλεγχος των χαρακτηριστικών τους με εφαρμογές στην πολυφασματική περιθλαστική μικροσκοπία

Περίληψη

Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι να διερευνήσει τη δυναμική της παραγωγής των υψηλής τάξης αρμονικών (HHG) κατά την αλληλεπίδραση ισχυρών παλμών λέιζερ με αέριους στόχους, να ελέγξει τα χαρακτηριστικά των αρμονικών και να χρησιμοποιήσει τις αρμονικές ως βελτιστοποιημένη δευτερεύουσα σύμφωνη πηγή ακτινοβολίας ακραίου υπεριώδους (XUV) για εφαρμογές σε περιθλαστική μικροσκοπία. Η διερεύνηση βασίζεται στη συστηματική μελέτη των επιδράσεων των πειραματικών παραμέτρων, όπως τα είδη αερίων, η πίεση αερίου, οι συνθήκες εστίασης και το chirp του παλμού λέιζερ, στη διαδικασία HHG. Η καινοτομία της μελέτης βασίζεται στο γεγονός ότι η HHG λαμβάνει χώρα στο προπορευόμενο χρονικά άκρο του παλμού λέιζερ, συνθήκη που διαφέρει από τις τυπικές συνθήκες παραγωγής αρμονικών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Έτσι, μη γραμμικά φαινόμενα, όπως η αυτοδιαμόρφωση φάσης, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία HHG, εμφανίζονται ως ρυθμιστές. Αυτές οι επιδράσεις μπορούν να ελεγχθούν από τα χαρακτηριστικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this thesis is to explore the dynamics of the high order harmonic generation (HHG) during the interaction of ultra-short intense laser pulses with gas targets, control the HHG characteristics and use the HHG as an optimized secondary coherent source in the extreme ultra-violet (XUV) for applications in diffraction microscopy. The investigation is based upon the systematic study of the effects of the experimental parameters, such as gas species, gas pressure, focusing conditions and chirp of the laser pulse, in the HHG process. The novelty of the study relies upon the fact that HHG takes place at the leading edge of the laser pulse, conditions that depart from the typical HHG conditions reported in the literature. Thus, highly non-linear phenomena, such as self-phase modulation, that largely affect the HHG process come into play. These effects can be controlled by the laser characteristics and consequently the HHG quality characteristics can also be controlled. Thus, a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56465
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56465
ND
56465
Εναλλακτικός τίτλος
Coherent ultrashort extreme ultraviolet sources and quantum control of their characteristics with applications to multispectral diffraction microscopy
Συγγραφέας
Πετράκης, Στυλιανός (Πατρώνυμο: Ιωσήφ)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπενής Εμμανουήλ
Παπαδογιάννης Νεκτάριος
Ταταράκης Μιχαήλ
Κοσμίδης Κωνσταντίνος
Κοέν Σαμουήλ
Καζιάννης Σπυρίδων
Σοφικίτης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Οπτική
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Ατομική, Μοριακή και Χημική φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Σύμφωνες υπερβραχείς πηγές ακραίου υπεριώδους; Πολυφασματική περιθλαστική μικροσκοπία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.