Μελέτη της ρύθμισης του εναλλακτικού ματίσματος από την πρωτεΐνη hnRNPM (ετερογενής πυρηνική ριβονουκλεοπρωτεΐνη Μ) σε καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Περίληψη

Το εναλλακτικό μάτισμα (AS) είναι μια μετα-μεταγραφική διαδικασία που συμβάλλει στην πολυπλοκότητα του πρωτεώματος των ευκαρυωτικών οργανισμών και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που καθορίζουν τη μοίρα των κυττάρων. Η αλληλούχιση υψηλής απόδοσης (high-throughput sequencing) έχει αποκαλύψει ότι περίπου το 95% των γονιδίων που κωδικοποιούν ανθρώπινες πρωτεΐνες υφίστανται κάποια μορφή εναλλακτικού ματίσματος. Δεδομένης της σημασίας του εναλλακτικού ματίσματος στην ποικιλομορφία των πρωτεϊνών, τα λάθη στο μάτισμα μπορεί να προκαλέσουν κυτταρικό θάνατο ή απορρύθμιση της ανάπτυξης. Η ρύθμιση του εναλλακτικού ματίσματος εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφόρων πρωτεϊνικών παραγόντων (trans-παράγοντες, κυρίως πρωτεΐνες πλούσιες σε σερίνη-αργινίνη ή SRs, και ετερογενείς πυρηνικές ριβονουκλεοπρωτεΐνες ή hnRNPs) και των cis-στοιχείων των πρόδρομων mRNAs. Οι πρωτεΐνες hnRNP λειτουργούν μέσω δικτύων αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ άλλων πυρηνικών πρωτεϊνών και R ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Alternative splicing (AS) is a post-transcriptional process that contributes to the proteome complexity of eukaryotes and plays a role in modulating the patterns of cell fate decisions. High-throughput sequencing has revealed that about 95% of human protein coding genes undergo some form of alternative splicing. Giving the importance of alternative splicing for protein diversity, mistakes in splicing can cause cell death or deregulated growth1. Regulation of alternative splicing depends on the interactions between various proteins (trans-acting elements; mainly Serine-Arginine rich proteins, SRs; and heterogeneous nuclear ribonucleoproteins, hnRNPs) and the cis-acting elements of pre-mRNAs. HnRNP proteins function via networks of interactions between themselves as well as other nuclear proteins and RNAs. hnRNPM, is an abundant and mainly nuclear hnRNP. The main nuclear role of hnRNPM is considered to be in spliceosome assembly and the actual process of splicing, including regulation of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/56455
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56455
ND
56455
Εναλλακτικός τίτλος
Studying alternative splicing regulation by hnRNPM (heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M) in gastrointestinal cancer
Συγγραφέας
Μπιρλαντεάνου, Αντράντα-Μαρία (Πατρώνυμο: Ντορέλ-Βαλέριου)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολειτουργικός. Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γοργούλης Βασίλης
Κοτσινάς Αθανάσιος
Καφασλά Παναγιώτα
Ευαγγέλου Κωνσταντίνος
Χατζής Παντελής
Κολιαράκη Βασιλική
Χαβάκη Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιολογία κυττάρου
Λέξεις-κλειδιά
Εναλλακτικό μάτισμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.