Πολυ-παραμετρική μοντελοποίηση και ΣΓΠ για την χωροθέτηση και την εκτίμηση αξιών εμπορικών κέντρων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο έρευνας σχετικά με τη διερεύνηση των διεργασιών εκείνων που λαμβάνουν χώρο κατά την αξιολόγηση της επένδυσης στην αγορά ακινήτων και ειδικότερα αυτών που συντελούνται κατά την ανάπτυξη εμπορικών κέντρων. Η ως άνω διδακτορική διατριβή έχει σκοπό τη διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας ενός πολυπαραμετρικού μοντέλου με τη χρήση της γεωγραφίας του λιανικού εμπορίου και των θεωριών τοποθεσίας εμπορικών ακινήτων, της πολυκριτηριακής ανάλυσης, των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ), καθώς και των εκτιμητικών μεθόδων και τεχνικών, που θα λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης της επένδυσης υπό το πρίσμα της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας αυτής, για τη χωροθέτηση και την εκτίμηση αξιών στο πλαίσιο ανάπτυξης εμπορικών κέντρων. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος υιοθετείται υβριδική προσέγγιση μέσω της οποίας δημιουργούνται δύο μοντέλα, ένα χωρικό και ένα εκτιμητικό αντίστοιχα. Κατά τον σχεδια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis is part of the wider field of research regarding the investigation of those processes that take place during the evaluation of the investment in the real estate market and in particular those that are taking place during the development of shopping centers. The aforementioned PhD thesis aims to explore the possibility of creating a multiparametric model using retail geography along with location and site selection theories, multicriteria analysis, geographic information systems (GIS), as well as valuation methods and techniques, that will serve as a tool to support decision - making and to evaluate the investment in terms of its feasibility and viability, in spatial planning (location assessment & site selection) and real estate valuation (residual valuation & development appraisal) with regards to shopping centers’ development. In the context of dealing with the problem, a hybrid approach is adopted through which two models are created, one spatial and one valuation, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56441
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56441
ND
56441
Εναλλακτικός τίτλος
Multi-parametric modeling and GIS in spatial planning and valuation of shopping centers
Συγγραφέας
Γιαννουλάκης, Στέφανος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πατιάς Πέτρος
Αρβανίτης Απόστολος
Καρανικόλας Νικόλαος
Γεωργούλα Όλγα
Κουσουλάκου Αλεξάνδρα
Μπούτουρα Χρυσούλα
Καϊμάρης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Εμπορικά κέντρα; Εκτιμήσεις αξιών; Σκοπιμότητα, βιωσιμότητα και αξιολόγηση επενδύσεων; ΣΓΠ; Πολυκριτιριακή ανάλυση και μοντελοποίηση; Μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών; Υπολειμματική μέθοδος; Χωροθέτηση; Βαρυτική θεωρία; Γεωγραφία λιανικού εμπορίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.