Μοριακή δικτύωση γονιδίων και ενζύμων στην παραγωγή μεταβολιτών γνωστών για τις θεραπευτικές ιδιότητες στην ελιά

Περίληψη

Η οικογένεια των Oleaceae όπου ανήκει και η καλλιεργήσιμη ελιά είναι προικισμένη με την δυνατότητα βιοσύνθεσης μιας ομάδα δευτερογενών μεταβολιτών που είναι γνωστά ως ολεοσίδια, τα οποία λόγω μοναδικότητας έχουν χημειοταξινομικό χαρακτήρα για την οικογένεια. Το μονοπάτι της βιοσύνθεσης τους είναι κέντρο ερευνητικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, για τρεις βασικούς λόγους. Τα μόρια αυτά μαζί με την ολευρωπαΐνη, που είναι η πιο άφθονη μέσα στην ελιά, έχουν σημαντική αμυντική δράση για τα φυτά της οικογένειας, έχουν εξέχουσα βιοδραστική δράση για τον άνθρωπο και καθορίζουν διάφορα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των βρώσιμών καρπών και του λαδιού. Στην παρούσα εργασία μελετώνται τρεις διαφορετικοί ενζυματικοί κόμβοι. Στην προσπάθεια να χαρακτηριστούν συγκεκριμένες ομάδες ενζύμων αναπτύχθηκαν βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις με στόχο να μελετηθεί in vivo η λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η ιικοεπαγώμενη μέθοδος VIGS με επιτυχία σε φυτάρια ελιάς. Μετά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The cultivated olive tree is a member of the Oleaceae family which is gifted with the capacity to biosynthesize an unusual group of secondary metabolites known as oleosides, which due to their uniqueness serve also as chemotaxonomic markers. Oleosides’s biosynthetic pathway has been a center of research interest in recent years, mainly for three reasons. These molecules, with oleuropein being the most abundant oleoside in olives, have an important defensive role for the plants of this family, have a beneficial and prominent bioactive action for humans and determine various quality and organoleptic characteristics of olive drupes and oil. In this study, three different enzymatic hubs are studied. Biotechnological procedures were developed in the attempt to characterize specific groups of enzymes and study their function in vivo. More specifically, the virus-induced gene silencing (VIGS) method was applied for the first time with success in olive plants. After the success of the method i ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2026)
DOI
10.12681/eadd/56401
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56401
ND
56401
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular networking of genes and enzymes in the production of metabolites known for therapeutic properties in olive
Συγγραφέας
Θωμοπούλου, Μαργαρίτα (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
Μηλιώνη Δήμητρα
Κούρτη Ιωάννα
Παπαδοπούλου Καλλιόπη
Μαγιάτης Προκόπιος
Ρήγας Σταμάτιος
Κουδουνάς Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονική Βιοτεχνολογία ➨ Τεχνολογία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
Λέξεις-κλειδιά
Ελιά; Σεκοϊριδοειδή; Ολευρωπαΐνη; Ολεασίνη; Γλυκοζυλοτρανσφεράσες; Μεθυλεστεράσες; Ιικο επαγώμενη αποσιώπηση γονιδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.