Μελέτη της ρύθμισης της έκφρασης γονιδίων μέσω του 3΄-tRF-CysGCA και του γονιδίου BCL2L12 μέσω νέων κυκλικών μορίων RNA, σε ανθρώπινα κύτταρα

Περίληψη

Tα μη κωδικά μόρια RNA (non-coding RNAs, ncRNAs), συγκεκριμένα τα θραύσματα tRNA (tRNA derivatives, tDRs) και κυκλικά RNA (circular RNAs, circRNAs), έχουν αναδειχθεί ως μόρια-ρυθμιστές σε διάφορες βιολογικές διεργασίες. Η παρούσα διδακτορική διατριβή, εμβαθύνει στον πολύπλευρο πεδίο της γονιδιακής ρύθμισης, εστιάζοντας στο 3′-tRF-CysGCA, ένα θραύσμα που προέρχεται από το tRNACysGCA και σε νέα circRNA του γονιδίου BCL2-like 12 (BCL2L12), αποκαλύπτοντας τους ρόλους τους στη γονιδιακή έκφραση. Τα tDRs έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον για τις πιθανές ρυθμιστικές τους λειτουργίες. Μεταξύ αυτών, τα 3′-tRFs έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συσχέτισής τους με τη γονιδιακή έκφραση. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, διερευνήθηκε ο ρυθμιστικός ρόλος του 3′-tRF-CysGCA στα κύτταρα HEK-293. Αυτό το tRF, που προέρχεται από τμήση στον βρόχο Τ του tRNACysGCA, έχει προηγουμένως αποδειχθεί ότι αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες Argonaute, υποδηλώνοντας το ρόλο του στη γονιδιακή έκφραση. Ωστόσο, η ευρύτερη επί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Non-coding RNA molecules, specifically tRNA derivatives (tDRs) and circular RNAs (circRNAs), have emerged as key players in regulating various biological processes. In the present PhD thesis, we delve into the multifaceted world of RNA regulation, focusing on 3′-tRF-CysGCA, a tRF derived from tRNACysGCA, and novel circRNAs of the BCL2L12 gene, shedding light on their roles in gene expression. tRNA fragments (tRFs) have garnered significant attention for their potential regulatory functions. Among these, 3′-tRFs have been of particular interest due to their association with gene expression. In this study, we explored the regulatory role of 3′-tRF-CysGCA in HEK-293 cells. This tRF, deriving from the cleavage in the T-loop of tRNACysGCA, has been previously shown to interact with Argonaute proteins, implicating its role in gene expression. However, its broader impact on human cells remained unexplored. To bridge this gap, stable overexpression of 3′-tRF-CysGCA in HEK-293 cells was conduct ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/56375
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56375
ND
56375
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the regulation of gene expression by 3′-tRF-CysGCA and of BCL2L12 gene by novel circular RNAs, in human cells
Συγγραφέας
Καρούση, Παρασκευή (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοντός Χρήστος
Σκορίλας Ανδρέας
Σίδερης Διαμάντης
Βασιλακοπούλου Διδώ
Αυγέρης Μαργαρίτης
Μάρκου Αθηνά
Ζωιδάκης Ιερώνυμος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μη-κωδικοποιητικά RNA; Μεταγραφωμική; Πρωτεομική; Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.