Μελέτη της ομοιογένειας και της κρυστάλλωσης σε νέα δυαδικά μίγματα πολυεστέρων του 2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού οξέος

Περίληψη

Οι πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικοί αλκυλενεστέρες) (PAFs) είναι αλειφαρωματικοί θερμοπλαστικοί πολυεστέρες, που θεωρούνται οι βιοβασιζόμενοι ανταγωνιστές των πολυ(τερεφθαλικών αλκυλενεστέρων) (PATs) και αναμένεται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη βιοοικονομία. Στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής, έγινε λεπτομερής μελέτη της ισόθερμης και μη ισόθερμης κρυστάλλωσης δύο PAFs, του πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού βουτυλενεστέρα) (PBF) και του πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού εξαμεθυλενεστέρα) (PHF), από το τήγμα και την ύαλο σε πολύ αργούς και μέτριους ρυθμούς ψύξης και θέρμανσης με διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), καθώς η κατανόηση της τήξης και της κρυστάλλωσης είναι κρίσιμη για την εμπορευματοποίηση των PAFs. Το PBF κρυσταλλώνεται πιο γρήγορα σε σύγκριση με τους δύο γνωστότερους PAFs, τον πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικό προπυλενεστέρα) (PPF) και τον πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικό αιθυλενεστέρα) (PEF), ενώ το PHF κρυσταλλώνεται πιο γρήγορα από το PBF. Αναλύθηκε η συμπεριφορά πολλαπλής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Poly(alkylene 2,5-furandicarboxylates) (PAFs) are alipharomatic thermoplastic polyesters, which are considered the biobased competitors of poly(alkylene terephthalates) (PATs) and are expected to play a key role in bioeconomy. In the first part of this thesis, the isothermal and non-isothermal crystallization from the melt and glass of two PAFs, poly(butylene 2,5-furandicarboxylate) (PBF) and poly(hexamethylene 2,5-furandicarboxylate) (PHF), were studied in detail, at very slow and moderate cooling and heating rates via differential scanning calorimetry (DSC), as understanding melting and crystallization is crucial for the commercialization of PAFs. PBF crystallizes faster than the two best-known PAFs, poly(propylene 2,5-furandicarboxylate) (PPF) and poly(ethylene furandicarboxylate) (PEF), while PHF crystallizes faster than PBF . The multiple melting behavior was analyzed and the equilibrium melting temperature was determined through the linear Hoffman–Weeks method (Tm0 = 196.4°C for ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56374
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56374
ND
56374
Εναλλακτικός τίτλος
Study of homogeneity and crystallization in novel binary blends of 2,5-furandicarboxylic acid polyesters
Συγγραφέας
Πουλοπούλου, Νίκη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων. Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Μπικιάρης Δημήτριος
Αχιλιάς Δημήτριος
Σίσκος Μιχαήλ
Τάσης Δήμητριος
Μπαδέκα Αναστασία
Νικολαΐδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Επιστήμη πολυμερών
Λέξεις-κλειδιά
Βιοβασιζόμενα πολυμερή; Πολυμερή από ανανεώσιμους πόρους; Πολυμερικά μίγματα; Δραστική ανάμιξη; Πολυ(2,5-φουρανοδικαρβοξυλικός 1,4-βουτυλενεστέρας); Πολυεστέρες; 2,5-φουρανοδικαρβοξυλικό οξύ; Πολυμερή, Αναμιξιμότητα; Κρυστάλλωση; Κινητική κρυστάλλωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.