Η διδασκαλία στοιχείων νανοτεχνολογίας μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας

Περίληψη

Παρά την αυξανόμενη έρευνα που επικεντρώνεται στη μάθηση μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών στην παιδική ηλικία, υπάρχουν τομείς γνώσης όπου ο αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. Ένα εξέχον παράδειγμα είναι η νανοεπιστήμη και νανοτεχνολογία (N-ΕT), ένας νέος διεπιστημονικός τομέας που υπόσχεται να επιλύσει μακροχρόνιες παγκόσμιες προκλήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ν-ΕΤ αφορά σε στοιχεία που δεν μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι, η κατανόησή τους από τα μικρά παιδιά απαιτεί κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας. Αυτές οι ιδιαίτερες πτυχές της Ν-ΕΤ ευθυγραμμίζονται καλά με τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι έξυπνες φορητές συσκευές, το κρίσιμο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ικανότητά τους να προβάλλουν διαδραστικές προσομοιώσεις και παιγνιώδεις απεικονίσεις. Η παρούσα μελέτη διερευνά και συγκρίνει την επίδραση της χρήσης ταμπλετών, των υπολογιστών και της εναλλακτικής βιωματικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης στοιχείων νανοκλίμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Despite a growing body of research focusing on learning through digital technologies in childhood, there are areas of knowledge where the impact of digital technologies has yet to be explored. A prominent example is nanoscience and nanotechnology (NST), a new interdisciplinary field that promises to solve long-term global challenges. Considering that NST involves elements that cannot be observed with the naked eye, young children's understanding of them requires appropriate teaching methods. These aspects of NST align well with the potential of digital technologies, such as smart mobile devices, whose critical feature is their ability to display interactive simulations and playful visualisations. This study investigates and compares the impact of tablet, computer, and alternative experiential teaching on the development of early school-age children's ability to understand nanoscale elements. Size and scale are cross-cutting NST concepts integral to scientific understanding. The impleme ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Trotz einer wachsenden Anzahl von Forschungsarbeiten, die sich auf das Lernen durch digitale Technologien in der Kindheit konzentrieren, gibt es Wissensbereiche, in denen die Auswirkungen digitaler Technologien noch nicht untersucht wurden. Ein prominentes Beispiel ist die Nanowissenschaft und Nanotechnologie (NST), ein neues interdisziplinäres Feld, das verspricht, langfristige globale Herausforderungen zu lösen. Angesichts der Tatsache, dass NST Elemente umfasst, die mit bloßem Auge nicht beobachtet werden können, erfordert das Verständnis dieser Elemente bei jungen Kindern geeignete Unterrichtsmethoden. Diese Aspekte der NST stimmen gut mit dem Potenzial digitaler Technologien überein, wie z. B. intelligente mobile Geräte, deren entscheidendes Merkmal ihre Fähigkeit ist, interaktive Simulationen und spielerische Visualisierungen anzuzeigen. Diese Studie untersucht und vergleicht die Auswirkungen von Tablet, Computer und alternativem erfahrungsbasiertem Unterricht auf die Entwicklung ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2026)
DOI
10.12681/eadd/56363
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56363
ND
56363
Εναλλακτικός τίτλος
Teaching nanotechnology elements through the use of digital technologies to early primary school children
Die lehre von nanotechnologie-elementen durch den einsatz digitaler technologien für grundschulkinder
Συγγραφέας
Δορούκα, Πανδώρα (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Ζαράνης Νικόλαος
Σταύρου Δημήτριος
Αμπαρτζάκη Μαρία
Ζουπίδης Αναστάσιος
Μιχαηλίδη Αιμιλία
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Ψηφιακές τεχνολογίες; Νανοεπιστήμη-Νανοτεχνολογία; Πρωτοσχολική εκπαίδευση; Φορητή μάθηση; Διδασκαλία φυσικών επιστημών; Δημοτικό σχολείο; Ψηφιακές εφαρμογές στην εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.