Επιδράσεις της κοινωνικής οικονομίας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών της ΕΕ

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στη θεωρητική αποτύπωση των επιδράσεων που ασκεί η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικής δράσης, καθώς και των στοιχείων της κοινωνικής οικονομίας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης που διενεργείται με τη χρήση και τον συνδυασμό οικονομετρικών μεθόδων και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρείται να διερευνηθεί η επιρροή που ασκεί η μεγέθυνση των μακροοικονομικών ροών της κοινωνικής οικονομίας στο επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) των χωρών της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκε μια περίοδος 28 ετών (1995-2023) για 27 χώρες της ΕΕ, χρησιμοποιώντας διαστρωματικά δεδομένα. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε ότι οι κύριοι παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας,οι οποίοι επιδρούν θετικά στην οικονομική μεγέθυνση είναι το επίπεδο της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και το επίπεδο του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος, με την αύξηση της ακαθάριστης προστιθέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe dissertation aims at the theoretical assessment of the effects of the development of social entrepreneurship, as well as the elements of social economy, on the social and economic development of the EU countries. Moreover, through the analysis carried out using and combining econometric methods and artificial intelligence algorithms, it attempts to investigate the influence of the growth of macroeconomic flows of social economy on the level of Gross Domestic Product (GDP) of the EU countries. For this purpose, 27 EU countries have been studied over a period of 28 years (1995-2023), based on panel data analysis. The results of the study reveal that the main factors of social economy that have a positive impact on economic growth are the level of production of goods and services and the level of gross operating surplus, while the increase in gross value added and the level of net borrowing/lending have a negative impact on the GDP of individual EU countries. Furthermore, the long-ter ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2026)
DOI
10.12681/eadd/56360
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56360
ND
56360
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of social economy on the social and economic development of EU countries
Συγγραφέας
Αλεξόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Φεφές Μιχάλης
Λιαργκόβας Παναγιώτης
Δασκαλοπούλου Ειρήνη
Μπάλλα Βασιλική
Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Λεμονάκης Χρήστος
Μπούρα Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Επιστήμη λήψης αποφάσεων
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Κοινωνικά θέματα
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική οικονομία; Μακροοικονομία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.