Δοκίμια στην εφαρμοσμένη χρηματοοικονομική οικονομετρία

Περίληψη

Η διατριβή αυτή επικεντρώνεται στη χρήση οικονομετρικών και στατιστικών μοντέλων στην ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. Χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα μεθοδολογιών, περιλαμβάνοντας μοντέλα από την οικογένεια των πολυμεταβλητών GARCH (γενικευμένα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα με υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα) και μεθοδολογίες τοπικών συσχετίσεων (Local Gaussian Correlations). Επιπλέον, εφαρμόζει μοντέλα κλασματικής συνολοκλήρωσης (FC-VAR), μαζί με φασματικές τεχνικές όπως η ανάλυση συνοχής κυματιδίων και οι μετασχηματισμοί Fourier. Ο βασικός στόχος αυτών των μεθόδων είναι η ανάλυση της διάχυσης στη διακύμανση και τις δυναμικές συσχετίσεις. Αυτές οι οικονομετρικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε εμπειρικές έρευνες με ένα πολυδιάστατο σύνολο στόχων. Συγκεκριμένα, η διατριβή εξερευνά τα αποτελέσματα της μετάδοσης της διακύμανσης, τα μη-συγχορνισμένα δεδομένα στις συναλλαγές και τα χαρακτηριστικά μακράς μνήμης στην διακύμανση της αγοράς. Επιπλέον, στοχεύει να διευκρινίσει τον κρίσιμο ρόλο που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation centers on the use of econometric and statistical models in the analysis of financial time series. It utilizes a wide array of methodologies, including models from the multivariate GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) family and Local Gaussian Correlations. Additionally, it applies Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive (FC-VAR) models, along with spectral techniques such as wavelet coherence analysis and Fourier transforms. The primary objective of these methods is to analyze co-movement in volatility and dynamic correlations. These econometric specifications are applied to empirical investigations with a multifaceted set of objectives. Notably, the dissertation explores volatility spillover effects, non-synchronous trading patterns, and long-memory features in market volatility. Furthermore, it aims to elucidate the critical role that green investments play in financial markets and assesses the dynamic interplay between economic ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2026)
DOI
10.12681/eadd/56356
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56356
ND
56356
Εναλλακτικός τίτλος
Essays in applied financial econometrics
Συγγραφέας
Τσιούτσιος, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Σίμος Θεόδωρος
Συμεωνίδης Σπυρίδων
Καινούργιος Δημήτριος
Δότσης Γεώργιος
Πελαγίδης Θεόδωρος
Μπένος Νικόλαος
Λογοθέτης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομετρία; Χρηματοοικονομική ανάλυση; Μοντέλα GARCH; Μοντέλα FCVAR; Δυναμικές συσχετίσεις (DCC); Χρηματοοικονομική σταθερότητα; Μετασχηματισμός wavelet; Διαχείριση κινδύνου; Χρηματοοικονομετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.