Μακροχρόνια κλινική εξέλιξη μετά από μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη: μία σύγκριση οριακών και ιδανικών δοτών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τα χαρακτηριστικά των ζώντων δοτών νεφρού κατά τον χρόνο της δωρεάς και την προγνωστική τους αξία αναφορικά με τη μακροχρόνια κατάσταση υγείας των δοτών. Η μελέτη συμπεριέλαβε 753 (59,5% γυναίκες) ζώντες δότες νεφρού, οι οποίοι προχώρησαν σε δωρεά νεφρού στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων της Χαϊδελβέργης κατά το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 1967 και Νοεμβρίου 2016. Ο μέσος όρος ηλικίας ανήλθε σε 59 ± 11 έτη με μέσο όρο παρακολούθησης τους 104,4 ± 75,6 μήνες. Συνολικά πρόκειται για μια προοπτική μελέτη κοόρτης, κατά την οποία τα χαρακτηριστικά των δοτών πριν το 2011 καταγράφηκαν αναδρομικά. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύεται η εξέλιξη των χαρακτηριστικών των δοτώντις τελευταίες 5 δεκαετίες στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων της Χαϊδελβέργης, από την οποία προκύπτει φανερή ηλικιακή αύξηση των δοτών αλλά και ένα αυξανόμενο ποσοστό υπερτασικών και παχύσαρκων δοτών. Η πλειονότητα των δοτών είχε πάνω από 1-2 παράγοντες κινδύνου κατά τον χρόνο της δωρεάς νεφρού. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Long-term clinical course after live kidney donation: a comparison between marginal and optimal donors. This dissertation deals with the characteristics of kidney donors at the time of donation and their prognostic significance for long-term health of donors. The study concluded 753 (59. 5% women) living kidney donors, who underwent a kidney donation from December 1967 to November 2016 on Transplant Center in Heidelberg. The average age was 59 ± 11 years with a mean observation time of 104. 4 ± 75. 6 months. Overall this is a prospective cohort study, where the characteristics of donors prior to 2011have been recorded retrospectively. In the first part of the dissertation, the development of donor characteristics from the transplant center of Heidelberg was examined over the past 5 decades. There was a clear increasing donor age as well as an increasing proportion of hypertensive and obese donors. The majority of donors had 1-2 risk factors at the time of kidney donation. The mean eG ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die vorliegende Dissertationsschrift befasst sich mit den Charakteristika von Nierenlebendspendern zum Zeitpunkt der Spende und deren prognostischer Bedeutung für den langfristigen Gesundheitszustand der Spender. Die Studie schloss 753 (59,5 % Frauen) Lebendnierenspender ein, die sich im Zeitraum von Dezember 1967 bis November 2016 am Transplantationszentrum in Heidelberg einer Nierenspende unterzogen. Das mittlere Alter betrug 59 ± 11 Jahre mit einer mittleren Beobachtungszeit von 104,4 ± 75,6 Monaten. Insgesamt handelt es um eine prospektive Kohortenstudie, wobei die Merkmale der Spender vor 2011 retrospektiv erfasst wurden. Im ersten Teil der Arbeit wurde die Entwicklung der Spendermerkmale über die vergangenen 5 Jahrzehnte am Transplantationszentrum Heidelberg analysiert. Es zeigten sich ein deutlich steigendes Spenderalter sowie ein steigender Anteil von Hypertonikern und adipösen Spendern. Die Mehrheit der Spender verfügte über 1-2 Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Nierenspend ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2024)
DOI
10.12681/eadd/56349
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56349
ND
56349
Εναλλακτικός τίτλος
Klinischer langzeitverlauf nach lebendnierenspende: ein vergleich zwischen marginalen und optimalen spendern
Συγγραφέας
Μπουγιούκου, Ζωή (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg
Εξεταστική επιτροπή
Sommerer Claudia
Tönshoff Burkhard
Zeier Martin
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Νεφρολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταμόσχευση
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.