Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων στον τραπεζικό τομέα

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων για τη μοντελοποίηση μέτρων κινδύνων, απαραίτητα στην λειτουργία του τραπεζικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην μεταβλητότητα, καθώς η πρόβλεψη της μεταβλητότητας στις χρηματοοικονομικές αγορές είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό επενδυτικών στρατηγικών, τη διαχείριση του κινδύνου και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Οι μέθοδοι πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται στην ανά χείρας διδακτορική διατριβή, βασίζονται στην χρήση προχωρημένων στατιστικών μοντέλων, που μας επιτρέπουν να μοντελοποιήσουμε τη μεταβλητότητα με βάση ιστορικά χρηματοοικονομικά δεδομένα. Αναλυτικότερα, χρησιμοποιούμε μοντέλα τύπου GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) ως "state of the art" μοντέλα για την μοντελοποίηση των διακυμάνσεων των αποδόσεων των χρεογράφων στο διάνυσμα του χρόνου. Επιπροσθέτως, κάνουμε χρήση στατιστικών/οικονομικών δεικτών, όπως ο δείκτης μεταβλητότητας (volatility index) ή η οικο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, we propose the use of modern data analysis methods to model risk measures, required in the operation of the banking industry. More specifically, we focus on volatility, as predicting volatility in financial markets is crucial for investment strategies, managing risk, and making economic decisions. The forecasting methods used in this PhD are based on the use of advanced statistical models, which allow us to model volatility based on historical financial data. More specifically, we use GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) models as "state of the art" models for modeling the price fluctuations of bond yields in the time. In addition, we make use of statistical/economic indicators, such as the VIX index or economic uncertainty to verify the predictive value of such indicators in GARCH-type models to more accurately predict historical volatility. Finally, we make use of large-volume data analysis techniques, also known as Big Data, as the recent ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2026)
DOI
10.12681/eadd/56343
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56343
ND
56343
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced data analysis methods applications in the banking sector
Συγγραφέας
Μαμαλούγκου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνοπούλου Σωτηρία
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος
Θανάσας Γεώργιος
Γιαννούκου Ιωάννα
Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Στατιστικές, Πιθανότητες και Αβεβαιότητα
Λέξεις-κλειδιά
Μεταβλητότητα; Πρόβλεψη; Διακύμανση; Απόδοση; Αβεβαιότητα; Δείκτης; GARCH μοντέλο; Μεγάλα δεδομένα; Όγκος δεδομένων; Χρονοσειρά; Οικονομική αβεβαιότητα; Ημερήσια δεδομένα; Τραπεζικά ιδρύματα; Ελλάδα; Χρηματοπιστωτικές αγορές; Τυπική απόκλιση (SD ή σ); Κίνδυνος; Επενδυτές; Όγκος συναλλαγών; Τεχνικές μηχανικής μάθησης; Τυχαία δάση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.