Ανάλυση δικτύων πολυμεταβλητών αισθητήρων με βαθιά μάθηση για την αξιολόγηση σεναρίων κινδύνου σε ηφαιστειακά υδροθερμικά συστήματα

Περίληψη

Σε διάφορα πεδία εφαρμογής, η μη επιβλεπόμενη εξερεύνηση ανωμαλιών σε πολυμεταβλητές χρονοσειρές αποτελεί μια συνεχή πρόκληση. Αυτή η εξερεύνηση, όταν εφαρμόζεται σε συστήματα αισθητήρων, όπως επιφάνεια, διαστημόπλοιο ή δορυφόρος, μπορεί να αξιολογήσει επικίνδυνες καταστάσεις ή να ανακαλύψει ανεξερεύνητα φαινόμενα. Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι να αναπτυχθεί ένα μοντέλο βαθιάς μάθησης, ικανό να αποστέλλει ειδοποιήσεις σχετικά με το χρόνο, την τοποθεσία και τη σοβαρότητα κινδύνου περιβαλλοντικών κρίσεων σε υδροθερμικά συστήματα. Πράγματι, η κατανόηση των χαρακτηριστικών μοντελοποίησης για την επίτευξη της ανίχνευσης και ερμηνείας αυτών των φαινομένων παραμένει περιορισμένη. Η διατριβή αυτή εξετάζει τους περιορισμούς της βιβλιογραφίας και προτείνει στη συνέχεια μια νέα λύση, με το όνομα DITAN. Το DITAN είναι ένα πλαίσιο, χωρίς επίβλεψη και ανεξάρτητο-πεδίου, που αναπτύχθηκε ειδικά για να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ανίχνευσης και ερμηνείας χρονικών ανωμαλιών. Χρησιμοποιεί έναν κω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In diverse application domains, the unsupervised exploration of temporal-based anomalies in multivariate time series presents an ongoing challenge. This exploration, when applied to sensor systems such as surface, spacecraft, or satellite, can assess hazardous situations or discover unexplored phenomena. The objective of this thesis is to develop a data-driven Deep Learning model capable of sending alerts concerning the timing, location, and hazard severity of environmental crises at hydrothermal systems. Indeed, the understanding of the modeling characteristics to facilitate the detection and interpretation of these phenomena remains limited. To address these characteristics, this thesis examines literature limitations and subsequently proposes a new solution, namely DITAN. DITAN is an unsupervised and domain-agnostic framework developed specifically to tackle the challenge of detecting and interpreting temporal-based anomalies. It employs an encoder-decoder architecture with attentio ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Dans de nombreux domaines d'application, l'exploration non supervisée d'anomalies temporelles dans des séries chronologiques multivariées constitue un défi à de nombreux titres. Cette exploration, lorsqu'elle est appliquée à des systèmes de capteurs tels que des capteurs de surface, les engins spatiaux ou les satellites, peut évaluer des situations dangereuses ou découvrir des phénomènes inexplorés. L'objectif de cette thèse est de développer un modèle de Deep Learning piloté par les données, capable d'émettre des alertes concernant l'instant, l'emplacement et la gravité des crises environnementales dans les systèmes hydrothermaux. La compréhension des caractéristiques de modélisation pour faciliter la détection et l'interprétation de ces phénomènes reste en effet à ce jour limitée. Pour répondre à ces problématiques, cette thèse examine les limites de la littérature et propose ensuite une nouvelle solution, appelée DITAN. DITAN est un cadre non supervisé et agnostique développé spécif ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56342
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56342
ND
56342
Εναλλακτικός τίτλος
Deep learning analysis of multiprobe sensor networks to assess risk scenarios at volcanic hydrothermal systems
Intégration de données provenant de réseaux de capteurs multisondes pour évaluer les scénarios de risque dans les systèmes hydrothermaux volcaniques
Συγγραφέας
Γιαννούλης, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Ιωσήφ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Université Clermont Auvergne
Εξεταστική επιτροπή
Van Wyk de Vries Benjamin
Ganci Gaetana
Vergniolle Sylvie
Antoine Violaine
Kondylakis Haridimos
Barra Vincent
Harris Andrew
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Τεχνητή νοημοσύνη
Λέξεις-κλειδιά
Ανίχνευση ανωμαλιών; Ηφαιστειακά υδροθερμικά συστήματα; Πολυμεταβλητή χρονοσειρά; Τεχνητή νοημοσύνη; Βαθιά μάθηση; Συστήματα γνώσης
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.