Η ανάπτυξη της Πάτρας κατά την μεταπολεμική περίοδο και η συμβολή των γυναικών

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η ανάπτυξη της Πάτρας, κατά τη μεταπολεμική περίοδο και η συμβολή των γυναικών σε αυτή. Έτσι, το ενδιαφέρον εστιάζεται: αφ’ ενός, στην εξέλιξη και οργάνωση του αστικού χώρου της πόλης και την αστικοποίηση της άμεσης περιφέρειάς της, κατά την μεταπολεμική περίοδο, στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και τις πρακτικές κάτω από τις οποίες αυτή συντελείται, τα εργαλεία και τους μηχανισμούς της αστικής ανάπτυξης. Αφ’ ετέρου, στην διερεύνηση της συμβολής των γυναικών, ως φύλο-κοινωνική κατηγορία, σε αυτή τη χωρική εξέλιξη και στην διαμόρφωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης στο χώρο επιχειρώντας, ταυτόχρονα, να καταστήσει ορατή, την παρουσία των γυναικών. Βασικός στόχος η ανάδειξη της εμπλοκής των γυναικών - "αόρατων" συντελεστών - και της συμβολής τους στην συγκρότηση του αστικού χώρου, ενός χώρου "βιωμένου" που οργανώνεται, εξελίσσεται και μετασχηματίζεται στο χρόνο σε σχέση, όχι μόνο, με τις μετασχηματιζόμενες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής αλλά και με "τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the development of Patras during the post-war period and the contribution of women to this process. Thus, the interest is focused: on the one hand, on the development and organization of the city's urban space and the urbanization of its immediate periphery during the post-war period, the socio-economic conditions and practices, the tools and mechanisms of urban development. On the other hand, on the contribution of women, as a gender-social category, to this spatial development and to the shaping of everyday living conditions, attempting the visibility of women's presence in the space, too. The main objective is to highlight the involvement of women - "invisible actors" - and their contribution to the formation of the urban space, an "experienced" space that is organized, evolves and transforms over time in relation to, not only, the changing social relations of production, but also to "the everyday experiences and relations of its appropriation". This investigati ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Questa tesi esamina lo sviluppo di Patrasso nel dopoguerra e il contributo delle donne ad esso. L'interesse si concentra su due aspetti principali: da una parte l'evoluzione e l'organizzazione dello spazio urbano della città e l'urbanizzazione della sua immediata periferia nel dopoguerra. Sulle condizioni socioeconomiche e le pratiche sotto quali si è verificata questa trasformazione, gli strumenti e i meccanismi di questo sviluppo urbano. Dall' altra parte, il ruolo delle donne. Il contributo delle donne, in quanto categoria sociale di genere, a questo sviluppo spaziale e alla definizione delle condizioni di vita quotidiana nello spazio, cercando allo stesso tempo a rendere visibile la loro presenza. Scopo principale sia l’evidenziare il ruolo delle donne - "attrici invisibili" - e il loro contributo alla formazione dello spazio urbano, uno "spazio vissuto" che si organizza, evolve e si trasforma nel tempo in relazione, non solo, alle mutevoli relazioni sociali di produzione, ma anche ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2026)
DOI
10.12681/eadd/56312
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56312
ND
56312
Εναλλακτικός τίτλος
The development of Patras during the post-war period and the contribution of women
Lo sviluppo di Patrasso nel dopoguerra e il contributo delle donne
Συγγραφέας
Γεωργακοπούλου, Πηνελόπη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Λυκογιάννη Σταυρούλα
Βαΐου Κωνσταντίνα
Λαδά Αναστασία
Κλαμπατσέα Ειρήνη
Μάρκου Μαρία
Μπακογιάννης Ευθύμιος
Πατρίκιος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Αστικές μελέτες
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά
Πάτρα; Αστικός χώρος; Αστική περιφέρεια; Αστική ανάπτυξη; Μεταπολεμική περίοδος; Συμβολή; Γυναίκες; Οπτική φύλου; Ζαρουχλέικα; Αγυιά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.