Μεθοδολογία διαχείρισης ποιότητας τεχνικών έργων σκυροδέματος σε ακραία περιβάλλοντα

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, διερευνήθηκαν επιλογές προκειμένου για τη διαχείριση της ποιότητας των κατασκευών που αφορούν κυρίως σε έργα πολιτικού μηχανικού με βάση το σκυρόδεμα. Η πρωταρχική εστίαση αφορούσε κυρίως στα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος και με γνώμονα πως αυτά μπορούν να βελτιωθούν με τη προσθήκη νέων σύγχρονων νάνο-υλικών, όσο και στη διαχείριση της σκυροδέτησης στη φάση της υλοποίησης της κατασκευής προκειμένου για τη διασφάλιση της ποιότητας της σκυροδέτησης τόσο στην αρχική φάση όσο και μακροσκοπικά σε όλο το κύκλο ζωής του έργου. Ειδικότερα και σε ότι αφορά την αρχική φάση, η στόχευση αφορά την αποφυγή αστοχιών μικρής κλίμακας π.χ. ρηγματώσεις επιφανείας, βάθους ή μεγάλης κλίμακας όπως πιθανή καθαίρεση και επανασκυροδέτηση, ενώ μακροσκοπικά και σε συνάρτηση με την απαιτούμενη αρχική συντήρηση (εντός του προβλεπόμενου διαστήματος), τη διασφάλιση επίτευξης της μέγιστης δυνατής αντοχής, ποιότητας και ανθεκτικότητας της κατασκευής. Το αποτέλεσμα της έρευνας συνέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this PhD thesis, options about managing the quality of constructions that mainly concern civil engineering projects based on concrete were studied. The primary focus was mostly on the characteristics of concrete and how these can be improved by the addition of contemporary nano-materials, as well as on the management of concrete pouring in the implementation phase of construction in order to ensure the quality of concrete both short term as well as long term throughout the life cycle of the project. In particular, and with regard to the initial phase, the aiming is focused in preventing of small-scale failures, e.g. surface cracks, profound or deep cracks may lead to possible demolition and re-concreting, whilst long term and in relation to the required initial maintenance (within a predefined interval), ensuring the achievement of the maximum possible strength in addition to quality and durability of the construction. The result of the research contributed to establishment of origi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2024)
DOI
10.12681/eadd/56293
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56293
ND
56293
Εναλλακτικός τίτλος
Quality management methodology for technical concrete projects in extreme environments
Συγγραφέας
Παπαδημητρόπουλος, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών. Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πόλεων
Εξεταστική επιτροπή
Χασιακός Αθανάσιος
Μπούσιας Ευστάθιος
Αμανατίδης Ελευθέριος
Σφακιανάκης Μανώλης
Δάσιος Κωνσταντίνος
Αρετούλης Γεώργιος
Τσιβιλής Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ωριμότητα; Διαχείριση ποιότητας κατασκευών σκυροδέματος; Νανοϋλικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.