Κατασκευή βιο-λειτουργικών επιφανειών με χημεία click και τεχνικές φωτολιθογραφίας

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η τροποποίηση επιφανειών για βιολογικές εφαρμογές όπως η κατασκευή μικροσυστοιχίας βιομορίων, χρησιμοποιώντας μία νέα τεχνική λιθογραφίας ονομαζόμενη λιθογραφία πολλαπλών κύκλων (multi-cycle lithography) σε συνδυασμό με χημεία click για την ομοιοπολική πρόσδεση βιομορίων σε κατάλληλο υπόστρωμα. Στην παρούσα εργασία το διβενζυλοκυκλοοκτίνιο και το αζίδιο χρησιμοποιήθηκαν ως δραστικές «κλικ»ομάδες. Επίσης, μελετήθηκε η φωτοχημεία αζιδίων, ως εναλλακτική μέθοδος για την επιτυχή ακινητοποίηση μορίων. Αναπτύχθηκαν διεργασίες για την πρόσδεση βιομορίων σε υπόστρωμα τροποποιημένο με υμένιο εποξειδικής ρητίνης (EPR) και σε Αυτοοργανωμένα Μονομοριακά Στρώματα (self-assembled monolayers SAMs) που έφεραν πλευρικές ομάδες με εποξειδικό δακτύλιο ή αμινομάδα. Αρχικά, στις τροποποιημένες επιφάνειες προσδενόταν σε αυτές ομοιοπολικά παράγωγα της βιοτίνης ή άλλα μόρια που έφεραν ομάδες κατάλληλες για μετέπειτα χημεία «κλικ». Μελετήθηκε σε κάθε περίπτωση η επιτυχής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this PhD thesis is the modification of surfaces for biological applications such as the development of microarrays of biomolecules, using a new lithography technique called multi-cycle lithography in combination with «click» chemistry for the covalent attachment of biomolecules to a suitable substrate. In the present work dibenzylcyclooctyne and azide were used as reactive «click» groups. Also, azide photochemistry was studied as an alternative method for the successful immobilization of molecules. Processes were developed for attaching biomolecules to a substrate modified with an epoxy resin (EPR) film and to self-assembled monolayers SAMs bearing side groups with an epoxy ring or an amino group. Initially, covalent biotin derivatives or other molecules bearing groups suitable for subsequent «click» chemistry were attached to the modified surfaces. In each case, the successful immobilization of the molecules through «click» chemistry on the modified surfaces by reaction wit ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/56289
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56289
ND
56289
Εναλλακτικός τίτλος
Fabrication of bio-functional surfaces using click chemistry and photolithography techniques
Συγγραφέας
Βρεττού, Φωτεινή (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας ΙΙ. Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα
Πιτσικάλης Μαρίνος
Πέτρου Παναγιώτα
Ιατρού Ερμόλαος
Αργείτης Παναγιώτης
Κακαμπάκος Σωτήριος
Παρασκευοπούλου Πατρίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Επιστήμη πολυμερών
Λέξεις-κλειδιά
Χημεία <<κλικ>>; Τροποποίηση επιφανειών; Φωτοχημεία αζιδίων; Εποξειδική ρητίνη; Λιθογραφία πολλαπλών κύκλων; Μικροσυστοιχία βιομορίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.