Η αθανασία της ψυχής και το πρόβλημα του κακού στο έργο του Γρηγορίου Νύσσης ‘Περί Ψυχής και Αναστάσεως’

Περίληψη

Σε όλη τη μέχρι τώρα πορεία της φιλοσοφίας, η εμπλοκή του Χριστιανισμού στον φιλοσοφικό στοχασμό μόνο περιθωριακή δεν υπήρξε. Στον Δυτικό Πολιτισμό, από τη στιγμή που επικράτησε ο Χριστιανισμός ως θρησκεία, οι δυτικοί φιλόσοφοι άμεσα ή έμμεσα λάμβαναν και λαμβάνουν θέση σχετικά με τα δογματικά ζητήματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων τους. Από φιλοσοφική άποψη, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί ο Γρηγόριος Νύσσης, ο οποίος μάλιστα επιχειρούσε να υπερασπίσει το χριστιανικό δόγμα έναντι αντίστοιχων θεωριών που είχε διατυπώσει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διατριβή, αναγνωρίζοντας ότι είναι πρακτικά αδύνατο να μελετηθεί όλο το εύρος του θεολογικού-φιλοσοφικού στοχασμού του Γρηγορίου Νύσσης, εστιάζει σε δύο κεντρικής σημασίας για τον Χριστιανισμό έννοιες, της αθανασίας της ψυχής και του κακού. Επίκεντρο της μελέτης αυτής τίθεται το έργο του Περί ψυχής και αναστάσεως, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για εξέτασή τους και στο υπόλοιπο έργο το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Throughout the course of philosophy, the involvement of Christianity in philosophical thought has not been anything but marginal. In Western Civilization, from the moment Christianity as a religion prevailed, Western philosophers have directly or indirectly taken and are taking a stand on doctrinal issues that fall within the scope of their interests. From a philosophical point of view, of particular interest is Gregory of Nyssa, who tried to defend the Christian doctrine against theories put forward by ancient Greek philosophy. In this context, the present thesis, recognizing that it is practically impossible to study the full range of Gregory Nyssa's theological-philosophical thought, focuses on two concepts, which are of central importance for Christianity: the immortality of the soul and the problem of evil. The study focuses on his work On the Soul and Resurrection, which allows for an examination of the two concepts in the rest of his work, as well as of related concepts such as ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
DOI
10.12681/eadd/56279
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56279
ND
56279
Εναλλακτικός τίτλος
The immortality of the soul and the problem of evil in Gregory of Nyssa’s "On the Soul and the Resurrection"
Συγγραφέας
Σκουμπούρη, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πανταζάκος Παναγιώτης
Πολίτης Νικόλαος
Νιάρχος Κωνσταντίνος
Αραμπατζής Γεώργιος
Στείρης Γεώργιος
Καλογεράκος Ιωάννης
Περδικούρη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Ηθική
Λέξεις-κλειδιά
Γρηγόριος Νύσσης; Ψυχή; Ανάσταση; Καλό; Κακό; Φιλοσοφία; Παράδεισος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.