Από τον ποιητικό και εικαστικό Ρίτσο στους Γερμανούς εξπρεσιονιστές ζωγράφους: μια διακαλλιτεχνική ερμηνευτική προσέγγιση

Περίληψη

Αντικείμενο μελέτης της ανά χείρας διατριβής αποτελεί το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου που συνεγράφη κατά την περίοδο της επταετούς στρατιωτικής δικτατορίας – συγκεκριμένα, από την συλλογή Τέταρτη Διάσταση έως την συλλογή Γίγνεσθαι – ιδωμένο μέσα από ένα διακαλλιτεχνικό/διαμεσικό ερμηνευτικό πρίσμα. Ειδικότερα, μας απασχολεί το ζήτημα της (ανα)παράστασης, οι διαφορετικοί, δηλαδή, τρόποι οπτικοποίησης της εκφραστικής έντασης στα σημεία πύκνωσης του ποιητικού λόγου του Ρίτσου, με τέτοιον τρόπο ώστε τα οπτικά-και-λεκτικά, ριζωματικά αρθρωμένα, μεγέθη να εξέχουν ανάγλυφα από το ρηματικό. Προκειμένου αυτό να καταστεί σαφές, διατρέχουμε εικαστικά παραδείγματα του γερμανικού εξπρεσιονισμού, εντός των οποίων εγγράφεται και θεματοποιείται το αισθητηριακά προσληφθέν σοκ της παροντικά αναδυόμενης στιγμής ως παραμόρφωση των εξεικονιζόμενων μεγεθών και, επομένως, ως ανατροπή των οπτικών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετώνται από κοινού τα εν λόγω διεστώτα εκφραστικά μέσα (της ποίησης και της ζωγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of study of this thesis is the poetic work of Yiannis Ritsos written during the period of the seven-year military dictatorship - specifically, from the collection The Fourth Dimension to the collection Gignesthai -, seen through an inter-artistic/intermediate interpretive prism. In particular, we are concerned with the issue of (re)presentation, that is, the different ways of visualizing the expressive tension of Ritsos’ poetic discourse as it emerges at the points of its condensation, in such a way that the visual-and-verbal figures stand out as rhizomatically articulated. In order to make this clear, we run through visual examples of German Expressionism, in which the sensory received shock of the emergent present moment is inscribed and thematized as a distortion of the depicted forms and, thus, as a reversal of their visual relations. In this context, the aforementioned expressive means (of poetry and painting) are studied alongside, in order to explore their points of c ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2025)
DOI
10.12681/eadd/56226
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56226
ND
56226
Εναλλακτικός τίτλος
From the poetic and painterly Ritsos to the German expressionist painters: an intermedial hermeneutic approach
Συγγραφέας
Αμπατζόγλου, Άννα (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αγγελάτος Δημήτριος
Καρπούζου Παναγιώτα
Ιωακειμίδου Λητώ
Κόκορης Δημήτριος
Φιλοκύπρου Έλλη
Διαμαντοπούλου Ευαγγελία
Παυλόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Ποίηση
Λέξεις-κλειδιά
Διακαλλιτεχνική/διαμεσική ερμηνευτική προσέγγιση; Ποίηση; Ζωγραφική; Ρίτσος, Γιάννης; Εξπρεσιονισμός; (Ανα)παράσταση; Οπτικοποίηση; Χίασμα; Ρίζωμα; Χωροποίηση του χρόνου; Παροντικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.