Σύμπλοκα μεταβατικών μετάλλων με ετεροκυκλικά θειοαμιδικά ιόντα ως ligand: σύνθεση, δομή, φωτοφυσικές ιδιότητες και μελέτες καταλυτικής δραστικότητας

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της διατριβής, που στόχευε στη σύνθεση και στο χαρακτηρισμό των φυσικοχημικών ιδιοτήτων (α) νέων ενώσεων συναρμογής του Ni(II) και του Co(III) που φέρουν ως ligand τα ετεροκυκλικά θειοαμιδικά ιόντα (LNS‒) και ως βοηθητικά ligand διιμίνες (Ν^Ν), φωσφίνες (P, P^P) και πυριδίνες, καθώς και (β) στη σύνθεση νέων πολυπυρηνικών ενώσεων συναρμογής του Cu(I) και του Ag(I) που φέρουν ως ligand τα ετεροκυκλικά θειοαμιδικά ιόντα (LNS‒) και ligand φωσφίνες (P^P). Στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες της διερεύνησης της καταλυτικής δραστικότητας των συμπλόκων του Ni(II) και του Co(III) ως προς τη φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2. Ακόμη για τα σύμπλοκα του Co(III) παρουσιάζονται οι μελέτες της καταλυτικής τους δραστικότητας στην αντίδραση αναγωγής των νιτροαρενίων στις αντίστοιχες ανιλίνες. Επίσης, στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται οι φωτοφυσικές μελέτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the context of this doctoral thesis, the research results of the experiments carried out during this thesis are presented, which aimed at (a) the synthesis and characterization of the physicochemical properties of new complexes of Ni(II) and Co(III) bearing the heterocyclic thioamide ions (LNS‒) and auxiliary ligand diimines (N^N), phosphines (P, P^P) or pyridines as ligands, as well as (b) in the synthesis of new polynuclear Cu(I) and Ag (I) complexes bearing the heterocyclic thioamide ions (LNS‒) and phosphines (P^P) as ligands. The results include the investigation studies of the catalytic activity of Ni(II) and Co(III) complexes for the photocatalytic H2 production. Even for the Co(III) complexes, the studies of their catalytic activity in the reduction of nitroarenes to the corresponding anilines in the presence of methylhydrazine are presented. Also, the photophysical studies characterizing the luminescent properties of the polynuclear compounds of Cu(I) and Ag(I) in the solid ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2026)
DOI
10.12681/eadd/56219
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56219
ND
56219
Εναλλακτικός τίτλος
Transition metal complexes with heterocyclic thioamide ions as ligands: synthesis, structure, photophysical properties, and catalytic activity studies
Συγγραφέας
Γιοφτσίδου, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Αγγαρίδης Παναγιώτης
Λαζαρίδης Θεόδωρος
Λυκάκης Ιωάννης
Χατζηδημητρίου Αντώνιος
Κουτσολέλος Αθανάσιος
Λαδωμένου Καλλιόπη
Κουκάρας Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Ανόργανη και Πυρηνική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Σύμπλοκα μεταβατικών μετάλλων; Ετεροκυκλικά θειοαμιδικά ιόντα; Κοβάλτιο; Παραγωγή υδρογόνου, αναγωγή νιτροαρενίων, οργανικές δίοδοι εκπομπής; Νικέλιο; Χαλκός; Άργυρος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.